Cultureel Centrum Bullekerk in zwaar weer: activiteiten illegaal

Foto: Google Street View

De werkzaamheden aan de Bullekerk in Zaandam zijn bijna klaar,’ meldt Stadsherstel Amsterdam opgetogen in een artikel over het opknappen van de zestiende eeuwse kerk in Zaandam en de Pinksterkerk in Heemstede uit de wederopbouwperiode 1940-65. ‘In het Cultureel Centrum Bullekerk worden regelmatig activiteiten georganiseerd voor de buurt, maar er zijn ook concerten en banenmarkten. De ondernemers stoppen zeer veel passie en energie in hun project om dit tot hét culturele centrum van Zaanstad te maken, met respect voor het gebouw en de omgeving,’ aldus Stadsherstel. Maar er hangen dreigende wolken boven dit succesverhaal.

Volgens een artikel van nieuwssite De Orkaan zijn de exploitanten Gerbrand Klop en Niels Busch inmiddels verwikkeld in een welles – nietes met de gemeente over het ontbreken van een horecaexploitatievergunning en een Drank- en horecawetvergunning en één van de gevolgen daarvan is dat er na een klacht van een inwoner per direct geen horeca-activiteiten meer mogen plaatshebben. Voor grote evenementen in de Westzijder- of Bullekerk moeten aparte vergunningen worden aangevraagd, waarvoor dan na de verlening de normale bezwaarprocedure geldt. Volgens de ondernemers hadden zij echter van de ‘procesmanager’ van de gemeente die de herbestemming van de kerk in de gaten hield te horen gekregen dat een nieuwe horecaexploitatievergunning niet nodig was op grond van een al in 2004 verleende vergunning voor de eerdere buitenkerkelijke activiteiten in het gebouw. Grote evenementen staan nu op losse schroeven; de kleinere kunnen wellicht met kunst en vliegwerk toch doorgang vinden.

Aanvraag tijdrovend

Klop en Busch kunnen nu uiteraard alsnog de benodigde vergunningen aanvragen – en dat is ze volgens de gemeente al veel eerder geadviseerd – maar dat is een tijdrovende procedure omdat onder meer een Bibob-onderzoek moet worden uitgevoerd. Volgens Zaanstad is er sinds Cultureel Centrum Bullekerk in septembervan start ging sprake van commerciële exploitatie van de kerk waarbij sprake is van de verkoop van spijs en drank en dat mag niet zonder meer. ‘Zodra er signalen binnenkomen dat een kerk of een ander gebouw horeca exploiteert zonder de daartoe benodigde vergunningen, zal er handhavend opgetreden worden,’ zo citeert De Orkaan een gemeentelijke woordvoerder. Regels gelden nu eenmaal voor iedereen en na een klacht is de gemeente verplicht te zaak te controleren en zo nodig handhavend op te treden. 

Juist deze week stelde de Partij voor Ouderen en Veiligheid nog vragen aan het college over de commerciële activiteiten in het Monet Atelier, waar de ruimte wordt verhuurd met of zonder horeca-activiteiten. De partij is benieuwd of daarvoor wel alle vergunningen in orde zijn.

Reacties