Natte en winderige Sint Maarten in het verschiet

Foto: Wikipedia / Micha L. Rieser

Wie maandagavond 11 november op pad gaat om Sint Maarten te vieren moet zich warm aankleden, verwacht Weer Online. Er staat dan een stevige zuidenwind, die het voor het gevoel koud maakt. Kinderen doen er goed aan hun lampionnen extra stevig te maken want het blijft in ons deel van het land waarschijnlijk ook niet droog aan het begin van de avond.

Bron: Weer Online

Het jaarlijkse folkloristische tocht langs de deuren kent een lange traditie in de Zaanstreek, hoewel inmiddels een terugkerende klacht is dat zich steeds minder kinderen melden met een lampion, een liedje en een tas voor het verwachte snoepgoed. Een plek waar dat echter niet opgaat is het Sluispad in Wormerveer, waar traditioneel heel veel tijd en aandacht wordt gestoken in de aankleding van de aan het water gelegen straat.

Sint Maarten kwam ooit in de plaats van een oud-Germaans herfstfeest met dankoffers voor de oogst aan Wodan, de oppergod van de Noordse mythologie. De Germanen gingen met fakkels over de lege akkers, waarna grote offervuren werden ontstoken. Die dienden tevens voor het verdrijven van boze geesten en ter gedachtenis aan de gestorvenen. De kerk voorzag de ‘heidense’ viering in de middeleeuwen van een in zijn ogen meer passende inhoud door Wodan te vervangen door Sint Martinus, bisschop van de Franse stad Tours (316-397). De oorspronkelijk uit Hongarije afkomstige centurio – een officier in het Romeinse leger die het bevel voerde over 100 soldaten – Martinus was de bekeerder van de Germaanse stam der Franken. De legende wil dat hij, inmiddels bekeerd tot het christendom, in Amiens zijn mantel deelde met een bedelaar en daardoor met God. Martinus werd in West-Europa zowat de meest vereerde, bekende en afgebeelde heilige en is ook de landsheilige van Nederland. 

  

Reacties