Tot eind maart verkeershinder in Zaandijk wegens herinrichting

Foto: Google Street View

De Simon Gammerkade tussen de Fortuinweg en de Oud Heinstraat, het Klampstuk, Barre Ven, Tweebeen, de Veenboerstraat, het Butterkamp, de Grote Bleeker en de keerlus voor het openbaar vervoer in de Oud Heinstraat in Zaandijk worden heringericht en daarvoor worden tijdelijke verkeersmaatregelen genomen. De klus moet eind maart geklaard zijn.

Alle genoemde wegen en wegdelen worden in fasen tijdelijk afgesloten tijdens de werkzaamheden. Dat gaat gepaard met parkeerverboden met een wegsleepregeling, die met borden worden aangegeven. Belanghebbenden hebben tot 29 november de tijd om een bezwaarschrift tegen dit verkeersbesluit van het college in te dienen bij Burgemeester & Wethouders van Zaanstad, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de datum, uw naam, adres, telefoonnummer, handtekening en de motivering van de bezwaren. Dat kan ook nog als het werk inmiddels gestart is, mits de bezwaartermijn nog niet verlopen is.

Reacties