VVD en GroenLinks tegen stijging grafrechten met twaalf procent

De toegang tot de begraafplaats aan de Eikelaan in Krommenie.
Foto: Google Street View

De VVD en GroenLinks willen voorkomen dat de tarieven voor begraven volgend jaar met twaalf procent stijgen. Zaanstad is nu al duur vergeleken met omringende en vergelijkbare gemeenten en inwoners moeten de mogelijkheid houden om een keus te kunnen maken tussen begraven en cremeren zonder dat de kosten daarbij doorslaggevend zijn. De prijsverhoging is opgenomen in de begroting 2020-2023, maar de twee fracties willen die in elk geval een jaar opschorten.

Er wordt veel meer gecremeerd dan begraven in Zaanstad (80 tegenover 20 procent) en daarmee scoort begraven ook landelijk laag: over heel Nederland bedraagt het percentage crematies 64. Het aantal begrafenissen neemt bovendien nog steeds af terwijl het aantal inwoners stijgt en daardoor betalen steeds minder mensen voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Het tekort op die post is de afgelopen jaren gedekt uit de reserve, maar die is eind dit jaar leeg. Een kerkhof sluiten is echter volgens de VVD en GL geen oplossing: het zijn belangrijke plekken voor afscheid, rouw en herdenken. Daar is ook belangrijk is dat ze een ‘verzorgde en parkachtige uitstraling’ hebben.

Groene oases

Dat begraafplaatsen groene oases zijn met veel bomen is geen kleine bijkomstigheid voor de instandhouding: ze leveren een bijdrage aan het groen en de biodiversiteit in de gemeente en dragen daarmee bij aan de klimaatopdracht. In februari volgend staan het toekomstige onderhoud en de instandhouding van de begraafplaatsen op de agenda van de gemeenteraad en motie-ondertekenaars Rina Schenk (VVD) en Romkje Mathkor (GL) willen niet nu al een voorschot op dat debat nemen door de substantiële verhoging van de grafrechten. Dat zal volgens hen de balans nog verder doen doorslaan richting cremeren.

De verhoging een jaar uitstellen kost de gemeente eenmalig 99.000 euro en de fracties willen via een amendement voor elkaar krijgen dat dat verlies genomen wordt totdat er een uitspraak van de gemeenteraad ligt over de toekomst van de begraafplaatsen. De kostenstijging voor de burger kan dan in 2020 beperkt blijven tot 1,5 procent prijsindexatie.

 

Reacties

0