Kiezen voor onderzoek of voor verduurzaming bij subsidie funderingsherstel

De signalen zijn niet altijd zo duidelijk als hier.
Foto: Twitter / Martine Coevert

Woningeigenaren kunnen in de toekomst kiezen of ze geld van de gemeente willen gebruiken voor onderzoek van de fundering of, omdat wel duidelijk is dat er moet worden ingegrepen, voor twee duurzaamheidsmaatregelen die horen bij funderingsherstel: het aanbrengen van isolerend schuimbeton en van vloerverwarming. Het college wil de subsidieregeling voor funderingsherstel aanpassen omdat steeds minder mensen er gebruik van maken.

Zaanstad telt nog 7500 vooroorlogse particuliere woningen op korte houten palen. Deze funderingen zijn aan vervanging toe, vanwege risico’s als rottende palen, scheuren en scheefstand. Via een uitgebreid netwerk van meetbouten houdt Zaanstad mogelijke verzakkingen bij. Via de nieuwe Stappensubsidie woning verduurzaming kan een bijdrage in de kosten van 30 maatregelen worden verkregen en de bovenstaande twee horen daar ook bij. Ze horen bij funderingsherstel, dragen bij aan het verduurzamen van de woning én brengen de energierekening omlaag. ‘Met deze keuze willen we woningeigenaren die al sterke vermoedens hebben van een slechte fundering verleiden om de fundering te herstellen in plaats van te onderzoeken. Zo dragen alle investeringen eerder bij aan een hogere kwaliteit van de woningen in Zaanstad,’ legt wethouder Songül Mutluer uit in een persbericht. De gemeenteraad neemt er in december een besluit over.

Heel Zaanstad moet op termijn groen – en grijs, voor nieuwere woningen – gaan kleuren.

Geld vooraf binnen

De mogelijkheid om subsidie voor funderingsonderzoek aan te vragen blijft behouden, tot maximaal 75 procent van de onderzoekskosten. ‘We hebben geluisterd naar de opmerkingen die we hebben gekregen op de regeling. Voorheen werd de subsidie pas na het afronden van het gehele onderzoek verstrekt. Dit kon al snel vier tot acht weken in beslag nemen. Bij de nieuwe Subsidie Funderingsonderzoek Zaanstad zal al een bedrag voorafgaand aan het onderzoek worden overgemaakt. Hierdoor willen we ook de woningeigenaren bereiken die dit bedrag niet geheel zelf kunnen voorschieten,’ aldus Mutluer.

Online kan iedereen de interactieve funderingskaart raadplegen met informatie over funderingen in Zaanstad. Voor persoonlijk advies en informatie over subsidies kunnen woningeigenaren terecht bij het Funderingsloket van de gemeente Zaanstad via https://funderingen.zaanstad.nl/[email protected] of telefonisch: 075 – 655 22 27.

Reacties