Afvalinzameling Saendelft weer op agenda gemeenteraad

Foto: Twitter / Maurits

De gemeenteraad gaat het donderdag weer hebben over het afvalinzamelsysteem in Saendelft, dat op verzoek van de bewoners afwijkt van dat in de rest van de gemeente maar allerminst tot hun tevredenheid. In tegenstelling tot andere wijken hebben woningen er geen drie kliko’s die een plekje op het erf moeten krijgen, maar de inwoners klagen dat er te weinig ondergrondse containers zijn.

Saendelft werd gebouwd met een afvalinzamelsysteem door middel van ondergrondse containers en de bewoners wilden die graag houden ook al gaat dat in tegen het gemeentelijke grondstoffenplan. De gemeenteraad stemde in met een pilot om te lijken hoe goed de afvalscheiding in de wijk zou verlopen bij een systeem met verzamelcontainers voor de verschillende afvalstromen en daarna een besluit te nemen over de toekomst. Het enthousiasme in Saendelft over de behaalde overwinning lijkt echter tanende. Op de Facebookpagina Geen Afvalbakken in de Tuinen van Zaanstad laten mensen hun frustraties de vrije loop.

Liberaal Zaanstad, de Partij voor Ouderen en Veiligheid, het CDA en de VVD maken zich daar zorgen over en zijn ook de grip op de materie kwijt. Want zij gingen er vanuit dat eerder verwijderde ondergrondse containers zouden worden teruggeplaatst en dat die zouden worden ‘omgestickerd’ om ervoor te zorgen dat iedereen op een redelijke loopafstand al het huisvuil kwijt kon raken. De praktijk is dat plastic, blik en drankverpakkingen nog steeds naar de oude inzamelpunten moeten worden gebracht, bij onder andere het winkelcentrum. De vier fracties willen weten wat nu precies de verschillen zijn tussen het oorspronkelijke plan van de inwoners en de uitvoering die eraan wordt gegeven en hoe deze verschillen tot stand gekomen zijn.

Wij hebben nooit de indruk gekregen dat er ondergrondse containers zouden verdwijnen uit Saendelft,’ schrijven zij in een rondvraag die donderdag behandeld wordt. Waar en wanneer had dat voor hen en voor de bewoners wel duidelijk kunnen zijn? De actiegroep Afvalscheiden Ja, kliko’s Nee is bang dat door het kleinere aantal ondergrondse containers in de wijk de animo om afval goed te scheiden af zal nemen en tot een mislukking van de pilot zal leiden. Als het niet lukt om een aanvaardbaar niveau te halen dan komen straks de gehare kliko’s alnog de wijk in rollen.

 

Reacties

0