Maastricht verzet zich als eerste tegen introductie 5G

Foto: Pixabay / Mohamed Hassan

De gemeente Maastricht heeft als eerste gemeente in Nederland bezwaar gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tegen de aanpassing van de Telecomwet. Die faciliteert de uitrol van het 5G-netwerk voor sneller internet, maar zet gemeenten buitenspel en geeft telecommaatschappijen de kans om op eigen gelegenheid smart cells te plaatsen – kleine zendmasten die om de 300 meter in het straatbeeld gaan verschijnen.

Het baart Maastricht zorgen dat er nog weinig kennis beschikbaar is over de effecten van 5G op de gezondheid en dat het ministerie daar ook niet helder over communiceert. ‘Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling en het gebrek aan sturingsmogelijkheden van de gemeente’, schreven burgemeester en wethouders. In Zaanstad werd afgelopen februari in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de risico’s van 5G door twee bezorgde inwoners, health coach Nikai de Best die zich al twee jaar verdiept in de gezondheidseffecten van straling en Hannah Hordijk, gezondheidswetenschapper en ‘extra geïnteresseerd in het onderwerp naar aanleiding van persoonlijke klachten’. In Maastricht test VodafoneZiggo momenteel al met een 5G-zendmast. Dat was niet bekend bij de gemeente, die daar noch van het ministerie noch van de telecomaanbieder over werd geïnformeerd. Het zorgde voor onrust in de Limburgse stad toen het nieuws toch uitlekte. 

 

Risico’s

Van de hogere frequenties van 5G is nog in geen enkele studie aangetoond dat ze onschadelijk zijn, maar is al wel berekend dat ze huidweefsel permanent kunnen beschadigen. De Gezondheidsraad heeft al uitgesproken dat bewoners betrokken moeten worden bij de plaatsing van een antenne-installatie in hun woon- en werkomgeving en stelt bovendien dat klachten altijd serieus genomen moeten worden. In 2017 stuurden 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen een brandbrief naar de Europese Unie. Volgens hen zal 5G de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden aanzienlijk verhogen en blijkt uit sommige onderzoeken dat er een verband is tussen straling en hersentumoren, de ziekte van Alzheimer en onvruchtbaarheid bij mannen. Er was vandaag een demonstratie tegen 5G in Den Haag. De brief van Maastricht is hier te downloaden.

 

Reacties