Gezondheidsgevaren van 5G vanavond in de raad

Foto: Pixabay

Twee bezorgde inwoners spreken vanavond de gemeenteraad toe over de gezondheidsrisico’s van 5G internet en slimme netwerken, waarbij wetenschappers uit de hele wereld inmiddels zo hun vraagtekens zetten.

Nikai de Best, een health coach die zich al twee jaar verdiept in de gezondheidseffecten van straling en Hannah Hordijk, gezondheidswetenschapper en ‘extra geïnteresseerd in het onderwerp naar aanleiding van persoonlijke klachten’ willen de raadsleden ditmaal persoonlijk wijzen op ‘het enorme risico dat de uitrol van 5G vormt voor onze gezondheid en die van onze planeet’. Anouk de Bont van Let’s Talk About Tech komt ook mee.

Eerder stuurde Let’s Talk About Tech alle raadsleden al de 5G Space Appeal, een alarm dat is ondertekend door meer dan 40.000 artsen, wetenschappers, milieu-organisaties en anderen. Op 26 november vorig jaar ondertekenden 164 wetenschappers en artsen, samen met 95 niet-gouvernementele organisaties een oproep om nieuwe medische richtlijnen te ontwikkelen, die de stand van de medische wetenschap weergeven en écht beschermend zijn.

Verouderde richtlijnen

De ICNIRP-richtlijnen waarop de Gezondheidsraad zich baseert dateren uit 1998 en zijn al vanaf het moment van vaststelling omstreden, aldus die laatste oproep. Ze zijn gebaseerd op de opwarmingseffecten in zes minuten, maar in het dagelijks leven wordt iedereen 24 uur per dag en zeven dagen per week blootgesteld aan straling van vele verschillende bronnen tegelijk. In Utrechtse Heuvelrug kwam vorig jaar na protesten van bezorgde burgers om die reden de slimme lantaarnpaal er uiteindelijk toch niet.

De Groene Amsterdammer deed samen met Investigate Europe onderzoek naar het proces rond het uitrollen van 5G en legde bloot hoe de stralingsnormeringen in Nederland nog steeds gelden ondanks toenemende wetenschappelijke kritiek en hoe belangenverstrengelingen hierin een rol spelen. Van de hogere frequenties van 5G is nog in geen enkele studie aangetoond dat ze niet schadelijk zijn, maar is al wel berekend dat ze huidweefsel permanent kunnen beschadigen, zo zal de raad vanavond worden voorgehouden.

Vragen voor de raad

De insprekers hebben ook een aantal vragen voor de lokale volksvertegenwoordigers:

  • Zijn jullie het met ons eens dat we preventief géén 5G moeten uitrollen en wachten totdat onomstotelijk is bewezen door onafhankelijke onderzoekers dat dit geen gezondheidsschade berokkent aan de mens en zijn leefomgeving?
  • Wie is nu en straks mede- en eindverantwoordelijk voor de hoeveelheid straling in onze gemeente en op grond waarvan?
  • Wie is nu en straks binnen de gemeente mede- en eindverantwoordelijk voor de eventuele kosten indien inwoners aantoonbare stralingsklachten krijgen?
  • Welk concreet aanvullend onderzoek gaat u doen naar dit onderwerp, hoe en wanneer, en wie betrekt u daarbij?

Naast een althans voorlopige punt achter de uitrol van 5G vragen de insprekers om meer aandacht voor het onderwerp straling in het algemeen. De Gezondheidsraad heeft al uitgesproken dat bewoners betrokken moeten worden bij de plaatsing van een antenne-installatie in hun woon- en werkomgeving en stelt bovendien dat klachten altijd serieus genomen moeten worden. Gemeenten zijn bovendien niet verplicht mee te werken aan de plaatsing van antennes. Hieronder een screenshot van het Antenneregister van de Rijksoverheid, waarop de veilige afstand van elke antenne te vinden is.

Reacties