Blik op laaggeletterdheid met fototentoonstelling

Foto: Twitter / Romkje Mathkor

Rond zestien procent van de Zaankanters is laaggeletterd, dat wil zeggen dat zij moeite hebben met lezen en/of schrijven. Die handicap heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Om dit onder de aandacht te brengen is er van 5 tot 18 september in Zaanstad en Purmerend een fototentoonstelling te zien over laaggeletterdheid.

Op één van de campagneborden in Zaanstad is een persoonlijke boodschap te lezen van wethouder Natasja Groothuismink, die vanmorgen werd onthuld bij buurtcentrum De Lorzie aan het Marktplein in Wormerveer. ‘Als je moeite hebt met lezen of schrijven heeft dat zoveel effect op je dagelijks leven. Denk aan problemen met reizen met OV, moeite met bijhouden van financiën, moeite met onderhouden van sociale contacten, moeite met lezen van medicatie,’ zegt zij in een persbericht. Om nog maar niet te spreken van een grotere kans op armoede, schulden en gezondheidsproblemen.

Taboe

Volgens Groothuismink is laaggeletterdheid is nog steeds een taboe en schamen laaggeletterden zich er vaak voor. ‘Mensen in hun omgeving kunnen een belangrijke rol spelen door het te signaleren en het bespreekbaar te maken. Ook om het taboe minder te maken. Daar is deze bewustwordingscampagne voor. Ken of ben je iemand die laaggeletterdheid is, maak het bespreekbaar.’ Inwoners van Zaanstad kunnen bij het sociaal wijkteam in hun wijk terecht voor vragen over laaggeletterdheid.

De tentoonstelling bestaat uit zes grote campagneborden met daarop persoonlijke brieven van mensen die uit eigen ervaring kunnen meepraten over laaggeletterdheid. De borden staan op verschillende plekken in de gemeente. De fototentoonstelling sluit aan bij de landelijke Week van de Alfabetisering, die loopt van 9 tot 15 september. Een overzicht van de activiteiten in deze week vindt u hier.

Reacties