Zaanstad en de regio zetten de aanval in tegen laaggeletterdheid

Foto: PxHere

In de Zaanstreek is ongeveer zestien procent van de inwoners – een op de zes – laaggeletterd en dat was een belangrijke drijfveer om een regionaal Taalakkoord te sluiten voor de arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. In Waterland is het overigens wat beter gesteld met de taalvaardigheid: daar schommelen de percentages tussen acht en elf (over heel Nederland is een op de negen mensen laaggeletterd, ofwel anderhalf miljoen inwoners).

Laaggeletterdheid houdt in dat mensen de Nederlandse taal onvoldoende beheersen om zelfstandig en actief mee te kunnen doen in de samenleving. Wie Nederlands spreekt en correct schrijft, redt zich beter met werk, op school en in sociale contacten. In het coalitieakkoord werd al de ambitie uitgesproken om de laaggeletterdheid terug te dringen en de taalvaardigheid bij kinderen, ouders en ouderen te bevorderen.

In het Taalakkoord spreken de deelnemers af om samen te werken aan het bevorderen van de taalvaardigheid in de regio en om laaggeletterdheid binnen de eigen organisatie aan te pakken. Tot nu doen doen de gemeente, onderwijsinstellingen, bibliotheken, de GGD en kinderopvangorganisaties mee, maar andere partners kunnen zich nog aansluiten. Ook werkgevers zullen bij het akkoord worden betrokken.

Tel mee met taal

Op 31 oktober is het officiƫle tekenmoment van het Taalakkoord tijdens de conferentie Tel mee met taal op praktijkschool de Brug in Assendelft. Het programma loopt tot eind 2020. Er is voor de aanpak een stimuleringsbijdrage aangevraagd uit het subsidieprogramma dat de rijksoverheid daarvoor heeft opengesteld. Daar hangt een maximum van 50.000 euro per jaar aan.

Reacties