‘Te goed’ voor doorstroming uit groot huis naar aanleunwoning

Wooncomplex de Oase: alleen inschrijven tussen 50 en 70 jaar.
Foto: Google Street View

Ouderen houden te grote eengezinswoningen bezet en moeten doorstromen naar woningen die beter bij hun leeftijd en gezinssamenstelling passen, lezen we vaak in gemeentelijke stukken. Maar in de praktijk is dat zo gemakkelijk nog niet, want om voor een seniorenwoning in aanmerking te komen moet kennelijk eerst de aftakeling al fors hebben toegeslagen. De Partij voor Ouderen en Veiligheid stelt er schriftelijke vragen over.

Een echtpaar van 74 en 72 jaar oud dat in een ruime eengezinswoning woont en om medische redenen graag wil verhuizen naar een aanleunwoning heeft volgens raadslid Jaap Keijser tijdens het zogenoemde keukentafelgesprek van een medewerker van het Sociale Wijkteam te horen gekregen daar niet voor in aanmerking te komen ‘omdat mevrouw nog te goed is’. ‘Zij kan volgens de medewerker nog prima alle mantelzorg verlenen voor haar man en ook zelf het huishouden regelen, ondanks die veel te grote woning,’ schrijft Keijser. Een seniorenwoning moeten ze zelf regelen, kreeg het echtpaar te horen. Informatie ingewonnen bij verschillende complexen voor ouderen had hen echter al geleerd dat bijvoorbeeld de Oase aan de Piet Mondriaanstraat 1 in Zaandam afvalt omdat de leeftijdsgrens daar 70 jaar is en zij dus al te oud zijn om daar nog huisvesting te bemachtigen. Alleen mensen tussen 50 en 70 jaar kunnen zich er inschrijven. 

Zorgen

‘Wij verbazen ons over hoe er met ouderen wordt omgegaan in Zaanstad en maken ons zorgen,’ schrijft Keijser. De POV vraagt zich af of een medewerker van een Sociaal Wijkteam op eigen houtje kan besluiten dat mensen niet in aanmerking komen voor een aanleunwoning en of die gaat over het al dan niet toekennen van (medische) urgentie. Ook is nu onduidelijkheid ontstaan over de functie van aanleunwoningen: zijn die ook bedoeld voor senioren met een nog lichte maar naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst stijgende zorgbehoefte zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen? ‘En hoe kunnen ouderen doorstromen als ze voor bepaalde seniorenwoningen te oud zijn en voor aanleunwoningen te goed (?) worden bevonden?’ vraagt Keijser zich af.

 

 

Reacties