Inwoners kunnen plannen aandragen voor plek minibos

Foto: Max Pixel

Regiodirecteur van IVN Natuureducatie Petra Schut en wethouder Openbare Ruimte Gerard Slegers tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg van drie nieuwe Tiny Forests in Zaanstad. Slegers is enthousiast over de minibossen: ze vergroten de biodiversiteit. Er komt meer ruimte voor verschillende bomen en struiken en dus ook voor insecten, bodemleven, amfibieën, vogels en kleine zoogdieren. Inwoners kunnen plannen indienen om geschikte locaties te vinden. 

Daarnaast hebben ze vele voordelen boven bestrating of gras wat betreft het afvoeren van regenwater en het voorkomen van hittestress. Meer natuur in de buurt kan zorgen voor minder stress en stressgerelateerde klachten bij bewoners. De aanleg van Tiny Forests vergroot de waterbergingscapaciteit en verbetert de luchtkwaliteit. De bossen hebben bovendien een educatieve functie en liggen daarom altijd in de omgeving van een school of buitenschoolse opvang. Zaanstad heeft er momenteel drie: het Groene Woud en het Gouwse Bos in het Darwinpark en in Assendelft bij de basisscholen de Oceaan en De Meander.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan (circa 200 vierkante meter). Kinderen leren er live van alles over de Nederlandse natuur en voor buurtbewoners moet het een prettige en gezonde plek worden om elkaar te ontmoeten of om bijvoorbeeld een buurtbarbecue te organiseren. Het is nog niet bekend waar de drie Tiny Forests komen: inwoners kunnen daarvoor een plan indienen. Voordat een Tiny Forest wordt toegewezen checken de gemeente en het IVN een plan aan de hand van selectiecriteria. Een absolute voorwaarde is dat er een school of buitenschoolse opvang bij betrokken is. Een plan aanmelden kan hier

 

Reacties

0