Vuurwerkverkoop verdwijnt mogelijk uit Wormerveer

Foto: Pixnio

Met de sluiting van snackbar Ruud Patat verdwijnt mogelijk ook de verkoop van consumentenvuurwerk uit Wormerveer. Voor het pand aan de Wandelweg is een vergunning aangevraagd om het te mogen verbouwen tot vier woningen en daarmee komt de vergunning voor de vuurwerkverkoop vrij. Dergelijke vergunningen zijn ook in de toekomst niet plaatsgebonden.

Gisteren zijn nieuwe regels aangekondigd waardoor alle huidige verkooppunten een nieuwe vergunning moeten aanvragen voor de duur van tien jaar. De huidige aanbieders worden als eerste in de gelegenheid gesteld om een aanvraag in te dienen. Het gaat dan om de huidige exploitanten van de locaties/adressen zoals die zijn opgenomen in de beleidsnota van 2009. Dit betekent niet dat zij ook automatisch een vergunning krijgen: de stukken die ze moeten aanleveren moeten in orde zijn en de verkopers moeten door de Bibob-toets komen.

Staphorsius

Een van de verkooppunten is de afgelopen februari failliet verklaarde zaak van Staphorsius in Zaandijk. Dat die inmiddels een nieuwe eigenaar heeft, heeft op zich geen gevolgen voor de vuurwerkverkoopvergunning: die moet net als alle andere opnieuw worden aangevraagd. Voor vrijkomende vergunningen moet in de toekomst geloot worden en dat gaat waarschijnlijk gebeuren met de vergunning van Ruud Patat. Waar degene die die vergunning in de wacht sleept zich wil vestigen in Zaanstad maakt niet uit, zolang het verkooppunt maar voldoet aan de inrichtingseisen uit het Vuurwerk- en Bouwbesluit. Vuurwerkwinkels mogen zich niet in de nabijheid van ’kwetsbare objecten’ bevinden en er mag geen concentratie van verkooppunten ontstaan in een gebied. Dit betekent dat er minimaal 200 meter afstand tussen twee vuurwerkverkooppunten moet zitten.

Weigeringsgronden

De vergunning kan op verschillende gronden geweigerd worden: omdat het maximale aantal verkooppunten al is bereikt – in Zaanstad zijn dat er tien – of omdat de aanvrager al een vergunning voor een andere locatie Zaanstad heeft. Een exploitant moet bovendien minstens 21 jaar oud zijn en er mag geen negatief advies worden uitgebracht door de politie, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en/of de Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied.

Vuurwerkvrije parken

Op het gebied van vuurwerk is er nog meet nieuws: de gemeenteraad heeft een motie aangenomen die alle parken in de gemeente aanwijst als vuurwerkvrije zones in het belang van de daar verblijvende dieren. Gemeenten zijn sinds 1 januari dit jaar bevoegd is bevoegd om op hun hele grondgebied zulke zones aan te wijzen. Dieren worden door angst voor de knallen uit hun habitat verdreven en kunnen daarbij gewond raken of zelfs doodgaan. De Partij voor de Dieren, de Socialistische Partij, GroenLinks en Rosa dienden de motie in die een raadsmeerderheid overtuigde.

Reacties