Politiek wil geld voor A8 / Coenbrug en onderzoek naar ontsluiting Assendelft

Foto: Google Street View

De SP, GroenLinks, de PvdA, Partij voor de Dieren en Rosa zien mogelijkheden om geld los te peuteren van de provincie voor een verbetering van de leefbaarheid rond de A8 en de Coenbrug, In het nieuwe coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken staat dat de provincie bereid is om in uitzonderlijke gevallen op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen. De A8 is zo’n plek, aldus de vijf.

De middelen voor dergelijke oplossingen komen uit het Leefbaarheidsfonds van Noord-Holland. In een motie die morgen behandeld wordt pleiten de fracties voor maatregelen rond de A8 en de Coenbrug om te zorgen voor minder verkeerslawaai en minder uitstoot. Concrete voorstellen daarvoor doen ze niet. Het college zou al op zeer korte termijn in overleg moeten treden met Gedeputeerde Staten om een beroep op financiële ondersteuning te doen.

Dorpsstraat Assendelft

De VVD, D66 en de PVV richten hun aandacht in een motie op de Dorpsstraat in Assendelft, waar het verkeer sinds de bouw van Saendelft enorm is toegenomen en met name forenzen naar en van het westen hun weg zoeken naar het kruispunt met de Communicatieweg. De VVD, D66, het CDA, de PVV, de ChistenUnie en Denk kwamen gezamenlijk met een agenda-initiatief voor een nieuwe ontsluiting op de plek waar later een aansluiting met de verbindingsweg van de A8 en de A9 kan worden gemaakt. Dat verdient een onderzoek, aldus de drie fracties, die in de motie het college de opdracht geven om daar binnen drie maanden mee te beginnen.

Reacties