Voorstel zes fracties voor nieuwe ontsluitingsweg Saendelft

De Kaaik.
Foto: Google Street View

Zes fracties en inwoners van Assendelft hebben elkaar gevonden in een voorstel om de Dorpsstraat de ontlasten, die sinds de bouw van Saendelft aanzienlijk drukker is geworden. De VVD, D66, het CDA, de PVV, de ChristenUnie en Denk stellen voor om de nieuwe verbindingsweg A8-A9 onder de Dorpsstraat door door te trekken tot aan de geplande afslag bij het sportpark De Omzoom en te verbinden met een nieuwe ontsluitingsweg parallel aan het watertje De Kaaik.

Het idee is uitgewerkt naar aanleiding van voorstellen die aan de orde kwamen tijdens de Motiemarkt van afgelopen oktober. De Dorpsstraat is een drukke weg waar met name woon-werkverkeer naar en van Heemskerk en fietsers om voorrang strijden op weg naar het kruispunt met de Communicatieweg. ‘De bewoners vinden dit een onwenselijke situatie die drastische maatregelen vereist,’ aldus de zes partijen, ‘en wij zijn het hiermee eens’. Inwoners van Assendelft presenteerden in oktober drie alternatieven:

  1. Nieuwe weg parallel aan De Kaaik;
  2. Nieuwe weg vanaf de Zuiderweg;
  3. Oude Noorderweg geschikt maken.

Zowel de inwoners als de zes vinden een nieuwe weg parallel aan De Kaaik de beste van deze drie opties. Het woon-werkverkeer uit Saendelft dat naar het westen wil zal door deze ontsluitingsweg de Dorpsstraat niet meer hoeven gebruiken, wat de veiligheid op de Dorpsstraat zeer ten goede zal komen en tot minder drukte op de gevaarlijke rotonde Noorderveenweg – Dorpsstraat zal leiden.

Om de aanleg van de nieuwe weg te financieren denken de partijen bijvoorbeeld aan het versneld bouwen van de geplande woningen aan de Noorderveenweg, zodat de opbrengsten uit de grondverkoop kunnen worden aangewend voor de bouw van de weg. Ook kan gekeken worden naar het transformatiefonds of kan een deel van het gereserveerde geld voor de aanleg van de verbinding A8-A9 hieraan worden besteed. Het agenda-initiatief komt eerdaags aan de orde in de gemeenteraad.

Reacties