DZ: onderzoek bewoning langdurig leegstaande bedrijfspanden

Foto: Pixabay

Democratisch Zaanstad wil dat de gemeente gaat onderzoeken welke langdurig leegstaande panden geschikt zijn om een woonbestemming te krijgen. Op dit moment is het leegstandspercentage in Zaanstad 8,33 (panden met de bestemmingen bedrijf, horeca, kantoor of detailhandel) en daarvan staat 66,8 procent langer dan drie jaar leeg. DZ vindt dat zonde en wijst bovendien op het waardeverlies van deze gebouwen, wat zich ook vertaalt on de OZB-opbrengsten.

De fractie komt met een agenda-initiatief om de collega’s in de gemeenteraad te polsen over haar ideeën. Niet alle leegstaande panden zijn zomaar geschikt om in te wonen, realiseert DZ zich, maar er moet meer mogelijk zijn dan nu het geval is. De leegstand is het grootst bij panden van 1000 vierkante meter of meer. Een herbestemming naar wonen gebeurt in Zaanstad vooral bij wat kleinere panden. Nu de veenweidegebieden taboe zijn voor ontwikkelaars en Schiphol bovendien de nodige restricties oplegt aan gebieden waar gebouwd mag worden, wil DZ het potentieel vergroten door nadrukkelijk naar grotere leegstaande bedrijfspanden te kijken.

Verkenningen

Slimme, realistische en betaalbare’ oplossingen zijn noodzakelijk om broodnodige nieuwe woonruimte te creëren en volgens DZ is de uitdaging nu om een kortetermijnvisie te ontwikkelen en aan de slag te gaan met het omzetten van panden zonder veel toekomst naar nieuwe woon-/werkfuncties. De fractie wil marktonderzoek uitvoeren aan de hand van vijf verkenningen:

  • Onderzoeken of de Zaanse woningmarkt gebaat is bij een combinatie van kleinschalig samenwonen van starters (jongeren) en senioren (met beperkte zorgvraag) in één complex of in een kleinschalige woon-/werkfunctie (creatieve startups) en in welke mate dit de doorstroom zou bevorderen.
  • Onderzoeken welke maatregelen de gemeente kan nemen om vastgoedeigenaren met panden die langer dan drie jaar leegstaan te stimuleren om de panden te herontwikkelen tot woningen.
  • Onderzoeken hoe het geschikt maken van leegstaande bedrijfspanden voor een woon-/werkfunctie, voor creatieve en productiespots of voor kleinschalig MKB de vestiging stimuleert van innovatieve bedrijfjes in de maakindustrie.
  • De praktijk de onderzoeken en te leren van al in gebruik zijnde woon-/werkplekken in voormalige bedrijfspanden.
  • Het in kaart brengen van panden die geschikt zijn voor transformatie naar een woon-/werkfunctie.

De partij streeft ernaar om in samenwerking met vastgoedeigenaren, architecten, de gemeente, de veiligheidsdiensten en andere betrokkenen te komen tot creatieve oplossingen voor de woningnood met nieuw beleid dat op ieders instemming kan rekenen. Daar hoort ook bij dat noodzakelijke bestemmingsplanwijzigingen sneller worden uitgevoerd. Binnenkort horen we hoe andere partijen tegen het initiatief aankijken.

 

Reacties