Voorlopige streep door biomassacentrale Zaandam

Foto: Pixabay / Dimhou

Voor de tweede keer in korte tijd gooit een uitpraak van de Raad van State roet in het eten voor de gemeente. Na de vernietigende uitspraak over grootschalige woningbouw op het Hembtugterrein is nu de biomassacentrale aan de Pascalstraat in Zaandam het lijdend voorwerp: dat project gaat tijdelijk de ijskast in.

s Lands hoogste bestuursrechter heeft het Programma Aanpak Stikstof verworpen. Deze landelijke PAS-aanpak moest de neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden beperken, maar de Raad van State stelt dat die niet de wetenschappelijke zekerheid biedt dat projecten met uitstoot onschadelijk zijn voor de natuur. Verwijzen naar berekeningen die aantonen dat de depositie van stikstof (NOx) onder de geldende drempelwaarde ligt, daarvan een melding doen en aan de slag gaan met – bijvoorbeeld – een biomassacentrale mag daarom niet meer. Het is de weg die Zaanstad volgde, maar die is nu afgesloten.

Wet natuurbescherming

Het oordeel RvS heeft rechtstreeks effect op de toepassing van de Wet Natuurbescherming. Alle vergunningaanvragen en de meldingssystematiek van de Wet natuurbescherming zijn per half mei on hold gezet. De uitspraak raakt ook woningbouwprojecten, maar die consequenties zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Wat wel duidelijk is, is dat de vergunningen voor de biomassacentrale op losse schroeven staan.

In 2014 kreeg het bedrijf Bio Forte een vergunning voor de bouw van de biomassacentrale in Zaandam. De depositie van stikstof lag toen 2014 ‘ruim onder de toen geldende drempelwaarde’, schrijft wethouder Hans Krieger in een memo aan de gemeenteraad. ‘Onder deze drempelwaarde was geen vergunning nodig, maar kon worden volstaan met een melding. In 2018 vergrootte Bio Forte de capaciteit om de toegenomen vraag naar warmte te kunnen bedienen en vroeg daartoe een omgevingsvergunning aan.’ Tussen 2014 en 2018 was de drempelwaarde waarmee kon worden volstaan met een melding voor de Wet Natuurbescherming verlaagd.

Vergunningen van tafel

Afgelopen april vertelde het college de gemeenteraad nog dat voor het opstarten van de biomassacentrale en daarmee van het Zaanse warmtenet Bio Forte nog steeds kon volstaan met een melding. Door de uitspraak van de Raad van State over de PAS-systematiek is die informatie nu achterhaald. Er zal een nadere toetsing aan de Wet natuurbescherming moeten komen. De gemeente bekijkt in overleg met de provincie (het bevoegd gezag) en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord (de uitvoerende instantie) hoe het nu verder moet. Bio Forte heeft inmiddels een omgevingsvergunning aangevraagd. Tot die binnen is kan de centrale niet worden opgestart.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen