Afhandeling bezwaren biomassacentrale laat op zich wachten

De centrale verrijst naast het Pascal College, een van de bezwaarmakers.
De centrale verrijst naast het Pascal College, een van de bezwaarmakers.
Foto: Google Maps

De bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het in december vorig jaar aan Bio Forte verleende maatwerkvoorschrift voor de biomassacentrale in de Zaandamse Pascalstraat zijn nog steeds niet afgehandeld. De externe hoor- en adviescommissie hield er op 26 februari een hoorzitting over, maar is nog niet met een advies aan het college gekomen. Daar is nu het wachten op.

Pas nadat dat advies er ligt en het college daar een besluit over heeft genomen wordt gesproken over het vernietigende rapport dat het bureau Mobilisation for the Environment (MOB) opstelde over de in aanbouw zijnde Zaanse centrale. Over dat rapport dat in opdracht van Democratisch Zaanstad is opgesteld is het college overigens kort, hoewel lang van stof in een brief aan de gemeenteraad: de conclusies zijn gebaseerd op ‘aannames, uitgangspunten en een wettelijk toetsingskader die niet van toepassing zijn op de biomassacentrale van Bio Forte’.

Actualisatie maatwerkvoorschiften

Het verzoek van MOB om de verleende vergunning te actualiseren met nieuwe maatwerkvoorschriften wordt voorgelegd aan de controlerende instantie Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en onderzoeker Johan Vollenbroek van MOB zal worden uitgenodigd om dat verzoek toe te lichten. Het college waarschuwt echter alvast dat de bepleite aansluiting bij de milieunormen die gelden voor de afvalverbrandingsinstallatie van HVC in Alkmaar onmogelijk is: appels en peren, te weten een grote industriële installatie waarvoor technisch ingewikkelde en kostbare milieumaatregelen noodzakelijk zijn en een ‘kleine stookinstallatie’. Voor de eerste is een milieuvergunning noodzakelijk die geldt voor bedrijven die het milieu ‘op grote schaal’ belasten. Bij de biomassacentrale is die belasting slechts ‘aanzienlijk’.

 

Laagste kosten

Onderzoeksbureau CE Delft deed in 2016 en 2017 voor Zaanstad onderzoek naar de kosten van het inzetten van alternatieven voor aardgas per wijk. ‘Voor een groot deel van Zaanstad blijkt na doorrekening door CE Delft dat collectieve duurzame warmte de goedkoopste vorm van verduurzaming per wijk is wanneer aardgas niet meer beschikbaar is,’ legt het college de keuze voor de centrale nog maar eens uit. In gebieden met een lagere woningdichtheid leidt een all-electric oplossing tot de laagste kosten.

Het Zaanse warmtenet bestaat uit een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen waardoor warm water stroomt. Dat warme water komt van de biomassacentrale waarin houtsnippers van Nederlands gecertificeerd snoeihout worden verbrand. In een later stadium kunnen andere warmtebronnen, zoals restwarmte van de industrie of aardwarmte, worden toegevoegd. Hernieuwbare biomassa uit de directe omgeving is wat CO2-reductie betreft het meest duurzame alternatief voor aardgas, luidt het mantra.

Dat het verbranden van bomen op veel weerstand stuit is ook het college niet ontgaan: ‘Over biomassa doen veel verhalen de ronde. Het is een onderwerp waar veel emotie bij komt kijken en dat tegelijkertijd heel technisch is. Berekeningen over uitstoot zijn niet voor iedereen even vanzelfsprekend te lezen. En niet al die verhalen zijn feitelijk even juist, omdat het gaat over andersoortige biomassa, andere soort centrale of een ander soort vermogen. Daarom is in gesprek blijven met de betrokkenen zo belangrijk, en het verhaal van deze biomassacentrale blijven vertellen.’

Bezoekers van de informatieavonden in de omgeving van de centrale die hun e-mailadres hebben achtergelaten ontvangen binnenkort de eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen. Voor geïnteresseerde buurtbewoners wordt ook een excursie naar een al in gebruik zijnde, vergelijkbare biomassacentrale in een woonwijk gehouden en aan de Pascalstraat is voorafgaand aan de ingebruikname nog een open dag. Zodra de centrale in werking is wordt gemeten of BioForte voldoet aan alle wettelijke normen en de eisen die in de vergunning worden gesteld. Dat gebeurt door een geaccrediteerd meetbureau en in aanwezigheid van de Omgevingsdienst.

Natuurbescherming

Wat betreft het niet voldoen aan de Wet natuurbescherming is er nog een melding nodig bij het bevoegd gezag, te weten de provincie / Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Bij de voorziene uitbreiding van de centrale is in de toekomst wellicht ook wat dit betreft een vergunning noodzakelijk.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen