College moet duidelijk stelling nemen tegen groei Schiphol

Foto: Pixabay

Het college moet in alle gremia waar Schiphol aan de orde komt bepleiten dat de luchthaven in ieder geval tot 2023 niet verder groeit en dat nachtvluchten worden afgeschaft. Verder moet binnen het samenwerkingsverband Bestuurlijke Regie Schiphol worden bekeken hoe het aantal goedkope vakantievluchten beperkt kan worden en moet voor afstanden tot 750 kilometer de trein worden gepromoot.

De gemeenteraad nam gisteravond een motie aan van GroenLinks, Rosa, de SP, de Partij voor de Dieren, D66, de PvdA en de ChristenUnie waarin deze opdrachten vervat zijn. Het dagelijks bestuur van Zaanstad was er tot op heden geen voorstander van om zich luid en duidelijk over Schiphol uit te laten, maar zal nu meer op de voorgrond moeten treden. Er zijn zorgen over verdere groei van de luchtvaart omdat het in het Aldersakkoord afgesproken maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2020 nu al een feit is. Met name Assendelft en Westzaan ondervinden al jaren ernstige overlast van Schiphol en deze neemt eerder toe dan af.

Een belangrijke overweging is ook dat er volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid nu al veiligheidsrisico’s zijn door de overbezetting van Schiphol. De 20 procent goedkope vakantievluchten die van en naar Schiphol worden uitgevoerd dragen volgens de motie bovendien nauwelijks iets bij aan de economie.

 

 

Reacties