Twee personeelsleden op 34 bewoners in Evean Guisveld

Foto: Google Street View

Zorginstelling Evean raakte al eerder in opspraak en beloofde toen beterschap, maar uit het tv-programma De Zorgwaakhond dat Omroep Max gisteravond uitzond blijkt dat er nog steeds misstanden zijn. De POV keek mee en maakt zich ‘enorm ongerust’, zo blijkt uit vragen aan het college. De partij wil er morgen als de gemeenteraad bijeen komt antwoorden op. En eigenlijk het liefst tot sluiting van ernstig onderbemande verzorgingshuizen overgaan.

In de uitzending werd duidelijk dat in het verzorgingshuis Guisveld in Zaandijk de personeelsbezetting zo krap is dat er twee zorgmedewerkers werken op 34 bewoners. ‘Eveneens werd duidelijk dat het personeel met hulp van de vakbond al geruime tijd bezig is om aandacht voor deze zorgelijke ontwikkeling te vragen,’ schrijft fractievoorzitter Harrie van der Laan. Daarnaast bleek volgens hem dat ‘door de directie een schrikbewind gevoerd wordt en dat medewerkers bang zijn om naar buiten te treden’.

Uiterst gevaarlijke situatie

Uit de uitzending kwam naar voren dat partners van de bewoners aan de noodrem trekken en dat er ‘een uiterst gevaarlijke situatie is ontstaan door deze situatie’. ‘Evean geeft toe dat er een tekort is aan personeel, de vakbond geeft aan dat er zelfs sprake is van intimidatie door de directie’. Personeelsleden willen enkel anoniem naar buiten treden.

Veiligheid en gezondheid in het geding

Van der Laan constateert dat de gezondheid en veiligheid van de bewoners van de verzorgingshuizen van Evean niet gegarandeerd is. De Partij voor Ouderen en Veiligheid verzoekt het college daarom om haar verantwoordelijkheid te nemen en op zeer korte termijn in te grijpen. ‘Bent u het met ons eens dat op dit moment het risico bestaat dat door een gebrek aan zorg patiënten een groot risico lopen zieker te worden, zelfs in het ergste geval een groter risico lopen om te overlijden?’ is een vraag die de partij beantwoord wil zien.

Sluiting

Van der Laan wil weten welke mogelijkheden het college ziet om ‘deze wantoestand’ snel te beëindigen en of dat net als de POV van mening is dat Evean zorginstellingen die kampen met een dermate groot personeelstekort eigenlijk per direct zou moeten sluiten vanwege de risico’s voor de bewoners. En mocht het antwoord op beide vragen luiden dat de gemeente hierin geen rol kan spelen, dan wil Van der Laan horen of B & W dan tenminste bereid zijn om de problemen die er spelen met spoed te inventariseren en te onderzoeken tot waar de bevoegdheid van het college reikt om aan de huidige situatie een einde te maken.

 

 

Reacties