FNV en Evean bereiken akkoord over verbetering werkomstandigheden

Foto: Google Street View

Het zwartboek dat door de FNV Zorg en Welzijn werd opgesteld over grote misstanden bij Evean heeft geleid tot een akkoord over verbeteringen tussen de vakbond en de directie van de zorginstelling. Het personeel is er blij mee.

Zo gaat Evean om de problemen met onwerkbare roosters op te lossen professionele planners inzetten, worden ziekmeldingen niet langer standaard betwist, CAO-overtredingen bestreden en meer mensen in vaste dienst genomen of bestaande urencontracten uitgebreid. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt is tevreden over het akkoord: ‘We hebben schrijnende en schokkende verhalen gehoord van medewerkers over CAO-overtredingen, intimidatie en werkdruk. Na stevige onderhandelingen de afgelopen drie weken hebben we uiteindelijk toch een heel mooi, klinkend resultaat gehaald.’

De werksfeer zal stevig onder handen worden genomen in de huizen en bij de thuiszorg van de organisatie in de Zaanstreek, Waterland en Amsterdam. In het akkoord is een behoorlijk pakket aan verbeteringsafspraken (pdf) opgenomen. Een belangrijke verbetering is dat er een achterwacht wordt geregeld die zorgdraagt voor de invulling van open diensten, ook in het weekeinde en s’ nachts. Van der Pligt: ‘Dat betekent dat de zorgverlener zelf niet langer met één hand een uitzendbureau moet bellen terwijl hij een bewoner naar het toilet helpt, bijvoorbeeld.’ 

Het komende half jaar zullen deze verbeteringen tot concrete resultaten moeten leiden en zal de FNV Evean nauwlettend blijven volgen.

Vragen SP

De SP stelde eerder deze maand vragen over Evean aan het college, maar uit de beantwoording van de wethouder bleek dat een gemeente maar zeer beperkt invloed kan uitoefenen op de gang van zaken binnen een zorgorganisatie. Hij beloofde wel de kwestie bij Evean aan te kaarten en de zorgen van het gemeentebestuur met de directie te zullen delen.

 

 

 

Reacties