Offensief tegen intimidererd en vernederend gedrag op straat

Een verre van nieuw fenomeen...
Foto: Flickr

Iedere vrouw of welke persoon dan ook moet veilig over straat kunnen in Zaanstad, zonder te worden lastiggevallen, gekwetst, beledigd, bedreigd of beperkt in het gevoel van persoonlijke vrijheid,’ aldus een motie die vorige week werd aangenomen door de gemeenteraad. Dat lijkt een streven dat op weinig weerstand zal stuiten. Maar hoe gaan we handhaven?

Het opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordering van een verbod op (seksuele) straatintimidatie is meer dan wat dan ook een signaal dat dergelijk gedrag niet door de beugel kan. Het maakt het voor handhavers en politiemensen mogelijk meteen in te grijpen en de dader tot de orde te roepen. Maar vooral is de motie een oproep om het onderwerp bespreekbaar te maken en de gevolgen voor de slachtoffers niet langer te bagatelliseren of het gedrag van de roepers, fluiters, sissers en voelers te vergoeilijken. Vrouwen zijn vaak het doelwit, maar ook mensen met een al dan niet verstandelijke beperking of overmatig lichaamsgewicht worden het slachtoffer en worden daardoor beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Overal een probleem

Al dan niet seksueel getinte intimidatie in de openbare ruimte is een probleem dat overal speelt in Nederland en ook in Zaanstad. In de opvoeding, het onderwijs, via voorlichting en bewustwordingscampagnes moet nu maar eens duidelijk worden gemaakt dat het belasteren of het intimideren van vrouwen, LHBTI ‘of wie dan ook op straat’ niet normaal is, aldus de motie van de PvdA, Rosa, PvdD, VVD en D66. De PvdA kwam eerder al met een agenda-initiatief.

Nu een raadsmeerderheid het daarmee eens is wordt het college opgedragen om met ‘relevante partners’ een brede aanpak op te stellen om (seksuele) straatintimidatie in Zaanstad tegen te gaan, met aandacht voor zowel repressieve als preventieve maatregelen. De opname van een verbod in de APV valt in de eerst categorie. Wat betreft preventie wordt een intentieverklaring gevraagd voor deelname aan het project Safe Streets en een voorlichtingscampagne om de bewustwording van de effecten van straatintimidatie te vergroten.

Reacties

Cookieinstellingen