Vragen bij bouwvergunning huizen op tunnelbak Assendelft

Foto: Google Street View

De VVD vraagt zich af hoeveel prioriteit de gemeente eigenlijk geeft aan de verbindingsweg tussen de A8 en de A9 nu Zaanstad kennelijk een vergunning heeft afgegeven voor de bouw van twee woningen op de plek waar de tunnel onder de Dorpsstraat in Assendelft ingetekend is. Die moest die van rechtswege worden verleend omdat de gemeente niet op tijd reageerde op de aanvraag.

De VVD is een groot voorstander van de verbinding die de dagelijkse files in Assendelft, Krommenie en Wormerveer moet tegengaan en de ernstige overlast van onder meer sluipverkeer, geluidshinder en een slechte luchtkwaliteit moet indammen in het noordelijke deel van de gemeente. ‘De weg, die er al decennia geleden had moeten zijn, moet op zeer korte termijn worden aangelegd om de veel geuite wens van de bewoners en scholen van Krommenie, Assendelft en Wormerveer eindelijk eens tegemoet te komen,’ schrijft de fractie aan het college in schriftelijke vragen over de toegestane huizenbouw.

Tunnel cruciaal

De tunnel onder de Dorpsstraat is een cruciaal onderdeel van het door de provincie uitverkoren Golfbaantraject, waarover eind dit jaar een definitieve beslissing valt. Waarom precies op de plek waar de weg de Dorpsstraat ondergronds zal kruisen nu gebouwd zal worden, is vragensteller Tjeerd Rienstra een raadsel. Namens zijn partij wil hij nu weten welke gevolgen dit zal hebben voor de aanleg van de verbinding A8-A9 en wat gedaan kan worden om de verleende vergunning alsnog nietig te verklaren om eventuele vertraging bij de aanleg de weg te voorkomen.

Reacties