Vier fracties willen herbeoordeling ontvangers zware jeugdzorg

Foto: Pixabay

Alle jonge inwoners die tussen 2015 en 2018 door een jeugdteam zijn doorverwezen naar de zwaarste categorie zorg – inclusief 24-uursopvang buiten de deur – zouden opnieuw beoordeeld moeten worden om te kijken of die zorg nog steeds nodig is. Dat willen de VVD, het CDA, DZ en de PVV vanavond via een motie afdwingen. Ze willen de exploderende kosten van jeugdzorg terugdringen.

Een efficiencyslag maken, zo noemen de fracties dat. Ze benadrukken wel dat ieder kind de zorg moet krijgen die het nodig heeft, maar vermoeden dat te veel jeugdigen meteen naar het dure segment zijn doorverwezen terwijl een lichter regime had volstaan. Een van de redenen daarvoor is dat de jeugdteams ‘significant vaker’ naar de zwaarste zorg zouden doorverwijzen dan huisartsen. En dat is niet per definitie beter voor de betrokken jeugdigen en hun ouders, aldus de motie.

Huisvesting

Via een tweede motie willen dezelfde vier partijen het college opdragen om onderzoeken of het creëren van passende woonruimte voor jongeren die na een verblijf in een instelling terug willen keren naar Zaanstad onderdeel van het beleid kan worden. Nu wordt dat verblijf vaak onnodig gerekt doordat er geen huisvesting beschikbaar is en draait de gemeente voor de kosten op. Bovendien is het voor de betrokken jongeren ook geen pretje, aldus de PVV, VVD, Democratisch Zaanstad en het CDA.

Reacties