Liefst 41 procent inwoners Zaanstreek-Waterland is eenzaam

Foto: Wikimedia / Burim

Maar liefst 41 procent van de inwoners van de regio Zaanstreek-Waterland is eenzaam en negen procent zelfs ernstig eenzaam, zo blijkt uit onderzoek dat wordt aangehaald in de Concept-Kadernota 2020 van de regionale GGD.

Eenzaamheid is een probleem dat steeds explicieter aanwezig is in de maatschappij, aldus de organisatie en heeft bovendien gezondheidsrisico’s: die zijn volgens de GGD te vergelijken met de gevolgen van zwaar drinken en roken en kunnen leiden tot depressieve gevoelens en zelfdoding. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst gaat dit jaar in samenwerking met onder andere de gemeenten in Zaanstreek-Waterland en vrijwilligersorganisaties een aanpak ontwikkelen om eenzaamheid het hoofd te bieden. De uitvoering daarvan zou volgend jaar moeten beginnen.

Koppeling aan statushouders

De gemeenteraad van Zaanstad nam afgelopen najaar een motie aan waarin het college werd opgeroepen te bekijken in hoeverre de koppeling aan een statushouder een remedie tegen eenzaamheid zou kunnen zijn. Het college reageerde daarop met de wens dit breder te willen trekken: nu al hebben de Sociale Wijkteams de opdracht om zowel de integratie te bevorderen als om eenzaamheid terug te dringen. De wijkteams is daarom verzocht om te onderzoeken of het koppelen van eenzame inwoners aan statushouders en/of andere inwoners dan wel netwerken zou kunnen helpen om hen een grotere sociale cirkel te geven.

Reacties