Stedenbouwkundige en bewoners kijken anders tegen ‘de achterkant’ aan

Foto: KPO Planontwikkeling / Sarch Architecten

MAAK.meester Frits Palmboom van Zaanstad kan enthousiast vertellen over nieuwbouwprojecten aan de Zaan, maar heeft weinig belangstelling voor de achterkanten van die nieuwe bouwwerken. Dat die achterzijde voor bijvoorbeeld de bewoners van de Celebesstraat in Wormerveer de kant is waar zij tegenaan moeten kijken, valt in het niet bij de verfraaiing van het Zuideinde.

Dat bleek afgelopen week bij een technische presentatie van de voorgestelde nieuwbouw op de hoek Zuideinde-Celebesstraat aan de gemeenteraad. Anke Duits van de Werkgroep Zuideinde Hoogbouwvrij hield daaraan voorafgaand een betoog tegen de beoogde plannen: drie woongebouwen die fors hoger zijn dan de bestaande bebouwing. Haar omschrijving van de nieuwbouw als ‘een galerijflat’ en ‘een woningenpakhuis’ stuitte bij Palmboom op onbegrip: hij is juist uitermate tevreden over de ontwerpen – in relatie tot de Zaan.

Blinde muur

Ook de door bewoners van de Celebesstraat niet met gejuich ontvangen blinde muur die de parkeerplaatsen – met parkeerliften – van de bewoners van de 39 appartementen moet verbergen is in zijn optiek een goede vondst: heel wat beter dan tegen achter een hekwek geparkeerde auto’s aankijken. De omwonenden zijn overigens ook bang voor meer vervuiling door het mechanische systeem waarmee de voertuigen in en uit de parkeervoorziening moeten komen. Daar werd tijdens de vergadering niet nader op ingegaan.

Alternatief plan

De raad neemt op 31 januari pas een besluit over het voorstel, waar een plan van de Werkgroep Zuideinde Hoogbouwvrij tegenover staat. Dat telt iets minder woningen, maar kan wel rekenen op draagvlak in de buurt. Duits vertelde de raad dat projectontwikkelaar Bot Bouw is gevraagd om dat alternatieve plan door te rekenen, maar dat het daar niet van gekomen is. En ook dat de werkgroep zelfs al een ontwikkelaar had gevonden die het project wel van Bot Bouw wilde overnemen, maar dat ook dat in goede bedoelingen is blijven steken.

Zaanse traditie

Stedenbouwkundig supervisor Palmboom raakte door al die bedenkingen niet van slag. Hij ziet in de nieuwbouw een voortzetting van de Zaanse traditie waarbij contrasten niet geschuwd worden: een mix van fabrieken, woningen en pakuizen van zeer uiteenlopende omvang. ‘De Zaan teruggeven aan de stad’ is een uitgangspunt dat regelmatig terugkwam in zijn betoog: inwoners moeten meer van ht water kunnen genieten. Hetzij door er langs te kunnen wandelen, hetzij door er op uit te kijken vanuit hun woningen. En dat laatste wordt straks mogelijk in Wormerveer.

Vernieuwing

Dat met name de nieuwbouw op de driesprong Celebesstraat-Dubbele Buurt-Zuideinde geen relatie legt met de geschiedenis van die plek vindt hij geen issue: de geschiedenis staat niet stil en we moeten ook toestaan dat er af en toe dingen vernieuwende dingen gebeuren. ‘De schaal is daarbij belangrijk,’ aldus Palmboom: ‘We moeten het weefsel van de stad niet stukmaken, zoals vroeger wel is gebeurd.’ De driesprong in Wormerveer is volgens hem bij uitstek geschikt voor iets vernieuwends.

Precedentwerking

Hoe de gemeenteraad daarover denkt blijft nog even ongewis. Maar Rosa nam al wel een voorschot: de fractie vreest een precedentwerking. Raadslid Hans Kuyper gaf een schot voor de boeg: wat als de bouwhoogte op de hoek straks de referentie wordt voor alle toekomstige ontwikkelingen aan het Zuideinde? Dan is daar over 30 jaar niets meer van over.

Reacties