Omstreden bouwplan Zuideinde/Celebesstraat Wormerveer stap dichterbij

Foto: Bot Bouw

Het college zet door met het omstreden bouwplan voor de hoek Celebesstraat/Zuideinde in Wormerveer ondanks het aanhoudende verzet van omwonenden. Het schrijnende tekort aan huizen moet worden opgelost en dat algemene belang heeft nu voorrang, aldus het college. Als er opnieuw bezwaren tegen het bouwplan worden ingediend, worden die aan de gemeenteraad voorgelegd.

De omwonenden lopen te hoop tegen de massaliteit van de nieuwbouw, op een plek die elke dorpsbewoner graag onder handen genomen ziet. De vervallen bedrijfspanden die er nu staan wil niemand houden, maar bouwhoogtes van de nieuwbouw jagen schrik aan: daar waar het bestemmingsplan die legt bij een grens van vijf, negen en twaalf meter, gaat het in de plannen om woongebouwen van circa 13,90, 15,30, 18,60 en 21 meter. Daarin moeten in totaal 39 koopappartementen komen met parkeergelegenheid op eigen terrein.

 

Een eerder, en nog een stuk massiever complex mocht er van de gemeente in 2008 niet komen, maar volgens het college zijn de teruggesnoeide plannen wel acceptabel voor dat stukje Wormerveer. Eerder ging het om 53 woningen met een bouwmassa die 4400 kubieke meter groter was. Aan de Celebesstraar is niet langer sprake van drie verdiepingen maar alleen van een halfopen verdiepingshoge muur, ter afscheiding van de parkeerplaats. Aan het Zuideinde is de aan bestaande bebouwing grenzende nieuwbouw met één bouwlaag verlaagd.

Behalve de omwonenden – en de gemeenteraad, die in een motie om inspraak verzocht en kreeg – is nu iedereen die ermee te maken heeft enthousiast. De nieuwe gevels doen denken aan een fabriekspand en dat past goed in het straatbeeld. En dan is er die knellende krapte op de woningmarkt, waardoor de gemiddelde wachttijd voor een huurwoning is opgelopen tot tien jaar en er momenteel maar zo’n 500 woningen te koop staan, terwijl dat aan het eind van de crisis in 2014 nog het driedubbele was.

Beelden van de huidige situatie.

Het plan in Wormerveer kan er een steentje aan bijdragen om de plaatselijke bewoners in beweging te krijgen, aldus het college. En dan met name ouderen die nu in een te grote woning zitten die veel geschikter is voor een gezin. Er worden gelijkvloerse twee- en driekamerwoningen met lift gebouwd in diverse prijsklassen. Er komen een paar kleine appartementen met een koopsom onder of rondom de 200.000 euro. Het merendeel gaat rond de 250.000 euro kosten en daarnaast is gaat het om een klein aantal appartementen van drie ton of meer. Ideaal voor oudere Wormerveerders die een gelijkvloerse woning zoeken en voor starters.

Het woord is nu aan Wormerveer en, mochten er zienswijzen tegen het nieuwe plan worden ingediend, aan de raad.

Reacties