DZ vraagt zich af of er jarenlang ‘illegaal’ weggesleept is

Foto: Pixabay

Discrepanties tussen de Wegsleepverordening 2004 en informatie op de gemeentelijke website  hebben Democratisch Zaanstad genoopt tot schriftelijke vragen. De fractie heeft zich ook verbaasd over een uitzending van het tv-programma De Handhavers, waarin twee zaken opvielen.

Wat dat laatste betreft trof DZ de mate waarin een boze burger wiens auto dreigde te worden weggesleept een Zaanse handhaver kon uitschelden – ‘racist’, ‘Hitler’ – en zelfs met de dood bedreigen. De opmerking ‘Jij bent de broer van Mustafa of woorden van gelijke strekking’ interpreteert de partij bovendien als intimidatie: er wordt immers mee gesuggereerd dat de woedende man de achtergrond van de handhaver kent en dat dit mogelijk consequenties voor hem kan hebben.

Het zijn opmerkingen in de kantlijn, maar DZ wil wel van het college weten of daar bekend is of medewerkers van de gemeente vaker met intimidatie te maken hebben en of dat een rol speelt bij de mate waarin burgers geïnteresseerd zijn – of juist niet – in bepaalde banen.

Wegsleepverordening 2004

De meeste vragen gaan echter over de situatie die zich voordeed tot de nieuwe Wegsleepverordening 2019 begin december 2018 door de raad werd vastgesteld. Tot die tijd gold de Wegsleepverordening 2002, waarin in Artikel 3 werd gesteld dat weggesleepte voertuigen als stalling Ringweg 334 in Zaandam hadden. In de praktijk was dat echter al sinds 2005 bij Hoogwout in Oostzaan. Omdat de fysieke stallingsplek en de juridische basis voor het stallen dus jarenlang niet overeenkwamen, heeft Democratisch Zaanstad twijfels over de rechtmatigheid van de in rekening gebrachte bedragen voor het terugkrijgen van de vervoermiddelen.

Wegslepen 250 euro

De fractie wil ook weten waarom werd overgestapt naar Hoogwout en waarom de gemeenteraad daar niet in gekend is. Voor het wegslepen rekent het Oostzaanse bedrijf 250 euro (grote voertuigen kosten meer) en de stallingskosten bedragen een tientje per dag. Bovenop die 250 euro komen bovendien nog gemeentelijke administratiekosten van vijftien procent. Die bedragen zijn echter niet te herleiden tot de vorige verordening – en ook daarbij ziet DZ juridische beren op de weg.

Ter plekke afrekenen

In de al aangehaalde uitzending van De Handhavers van 4 november was bovendien te zien dat de foutparkeerder wiens auto al op de oplegger stond te verstaan werd gegeven dat hij die meteen kon terugkrijgen als hij ter plekke 250 euro afrekende. ‘Tot nu toe kenden wij enkel situaties waarbij volstaan kan worden met het betalen van een boete als een voertuig zich nog niet op een oplegger bevindt,’ schrijft DZ. En waarom kwam deze man er – als hij op het aanbod zou zijn ingegaan – kennelijk zonder gemeentelijke administratiekosten vanaf?

Consequenties

Hebben er inderdaad jarenlang onrechtmatigheden plaatsgehad wat betreft het wegslepen en stallen van voertuigen en zo ja, wat zijn daarvan dan de financiële en juridische consequenties wil de partij weten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen