Bijstand en Nederlands spreken: VVD wil weten hoe het zit

Foto: Pixabay

De VVD is geschrokken van landelijke cijfers over het aantal mensen in de bijstand dat de Nederlandse taal onvoldoende beheerst om enigszins mee te kunnen draaien in de maatschappij en wil nu van het college horen of dat over Zaanse cijfers beschikt.

De fractie hecht eraan dat bijstandsgerechtigden zich inspannen om de taal onder de knie te krijgen en ook dat zij een tegenprestatie leveren voor de uitkering. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten er in april vorig jaar ongeveer 36.300 mensen in de bijstand die niet aan de taaleis voldeden – zo’n acht procent van het totaal. In diezelfde maand was van ongeveer 72.300 mensen (zo’n zeventien procent) de taalbeheersing nog niet door hun woongemeenten in beeld gebracht. De fractie vraagt zich af hoe dat in Zaanstad zit. D66 stelde eerder al vragen over de kwaliteit van het taalonderwijs, die nog niet beantwoord zijn.

Tegenprestatie

Ook blijkt uit landelijke cijfers dat in maart vorig jaar rond 26.200 mensen een tegenprestatie moesten uitvoeren dan wel al hadden uitgevoerd, waarbij uit eigen beweging opgepakt vrijwilligerswerk of mantelzorgtaken niet waren meegeteld. Hoeveel mensen kregen in Zaanstad de opdracht om een tegenprestatie te leveren en wat waren de uitkomsten daarvan, wil de VVD nu door middel van schriftelijke vragen aan de weet komen.

Reacties