Werkom en gemeenten op weg naar BTW-vrijstelling

Het hoofdkwartier van Werkom in Purmerend.
Foto: Google Street View

Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van Zaanstad en Purmerend als opvolger van Sociale Werkvoorziening Baanstede, hoopt binnenkort aan alle vereisten van de Belastingdienst voor een BTW-vrijstelling te kunnen voldoen. In dat geval hoeft Werkom geen BTW in rekening te brengen bij de beide gemeenten.

De Belastingdienst ging in eerste instantie niet met de aanvraag akkoord omdat een van de voorwaarden daarvoor is dat Werkom ieder jaar met de gemeenten afrekent op basis van de werkelijke kosten. Werkom en Zaanstad en Purmerend hadden voor ogen dat de eerste jaren te doen volgens een vaste verdeling, maar dat stak de fiscus een stokje voor. Wanneer dit niet wordt aangepast kan Werkom een naheffing tegemoet zien. De organisatie werkt er nu aan om voor 1 februari wel aan de voorwaarden te voldoen, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Hoe het precies gaat met Werkom is niet geheel duidelijk, hoewel er volop vertrouwen in de toekomst is. Het omvormen van verschillende werkprocessen tot één geheel evenals het synchroniseren van alle applicaties die door BaanStede en de gemeenten werden gebruikt bleek lastiger dan verwacht. Aan dat laatste was wel voorbereidend werk vooraf gegaan, maar met name op financieel-administratief gebied moesten alsnog de nodige hobbels worden genomen. Daardoor ontstond een achterstand in de administratieve verwerking en kon Werkom aanvankelijk nauwelijks managementinformatie leveren. Veel van de achterstand is inmiddels weggewerkt en er kan nu invulling worden gegeven aan het realiseren van het plan van aanpak, aldus de raadsinformatiebrief.

Cliëntvolgsystemen

Eenduidige managementinformatie uit de verschillende systemen halen over de uitvoering van de Participatiewet blijft echter nog steeds lastig: ‘Vooralsnog maakt Werkom gebruik van het cliëntvolgsysteem van beide deelnemende gemeenten om vanuit die basis stap voor stap te werken aan een uniforme informatievastlegging en -voorziening waarmee de taken van Werkom kunnen worden beheerst en aangestuurd.’ Een projectgroep houdt zich bezig met verbeteringen.

Huisvesting

Voor 1 april moet er een huisvestingsplan voor de langere termijn liggen, ook al omdat over anderhalf jaar de huur van de centrale huisvesting aan de Einsteinstraat in Purmerend afloopt. Inmiddels is besloten dat er ook een gespreks- en trainingslocatie op een afdeling van Werkom in Zaanstad moet komen. Waar, dat staat er niet bij.

'

Reacties

article
27328
BTW-vrijstelling voor Werkom en gemeenten in zicht, aldus het college
Werkom, sinds 1 januari 2018 het participatiebedrijf van Zaanstad en Purmerend als opvolger van Sociale
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/27328/werkom-en-gemeenten-op-weg-naar-btw-vrijstelling/
2019-01-21T14:52:34+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/01/21145019/werkom.png
Actueel