Raad unaniem pleitbezorger van dementievriendelijke samenleving

Foto: Pixabay

Onze gemeenteraadsleden zijn het ook wel eens roerend met elkaar eens, zoals over het voorstel van PVV, POV en PvdA om van Zaanstad een dementievriendelijke gemeente te maken. Volgens berekeningen van de stichting Alzheimer Nederland op basis van het huidige inwonertal telt Zaanstad momenteel circa 2400 dementerende inwoners en loopt dit aantal op tot 4500 in 2040.

Een dementievriendelijke samenleving gaat niet alleen over de zieken, maar ook over de mantelzorgers die zich in elk geval in de eerste fases van de aftakeling over een dierbare (moeten) ontfermen. Alzheimer Nederland heeft voor gemeenten een driestappenplan ontwikkeld als leidraad: participeer in het dementienetwerk, zorg voor goede publieksinformatie en maak begeleiding op maat mogelijk.

Steeds meer thuisblijvers

Volgens de stichting hebben mensen na de diagnose dementie gemiddeld nog acht jaar leven. Een ruime meerderheid (70 procent) brengt die jaren thuis door en het streven van Alzheimer Nederland is om dit percentage te verhogen naar 80. Het overheidsbeleid is er bovendien eveneens op gericht om mensen langer thuis te laten wonen en uitsluitend patiënten die zware zorg behoeven komen nog in aanmerking voor plaatsing in een instelling. Wat er weer toe heeft geleid dat bijna 54 procent van de mantelzorgers van een patiënt met dementie in meer of mindere mate overbelast is.

Voorstellen

In de met algemene stemmen aangenomen motie van PVV, POV en PvdA wordt het dagelijks bestuur opgeroepen om volgend jaar met voorstellen te komen om van Zaanstad een dementievriendelijke gemeente te maken en daarbij gebruik te maken van de expertise van de regionale afdeling van Alzheimer Nederland en lokale organisaties die zich met de doelgroep bezighouden.

‘Dag Mama’

Een manier om dementie ‘een gezicht’ te geven zou kunnen zijn het naar Zaanstad halen van de theatervoorstelling Dag Mama. Die veelgeprezen muziektheatervoorstelling met een lezing en een workshop over het omgaan met dementie beoogt kennis te delen en te inspireren. De makers zijn (gepromoveerde) ouderenpsychologen, artiesten en voormalige mantelzorgers.

Dag Mama is dermate uniek en doeltreffend dat zorgprofessionals hebben aangegeven dat ze in drie uur meer hadden geleerd dan gedurende hun meerjarige opleiding. De reizende voorstelling wordt onder meer aanbevolen door Alzheimer Nederland.

 

Reacties