Naar verwachting nog dit jaar knopen doorgehakt over Fronikboerderij

Foto: Twitter / Gemeente Zaanstad

Het college verwacht dat nog dit jaar duidelijk wordt of er een formele vergunningaanvraag voor het toekomstige gebruik van de Fronikboerderij kan worden gedaan en dat een besluit kan worden genomen over de aanwijzing van het woonhuis met stal en hooischuur in Westerwatering als gemeentelijk monument.

Om de ideeën van Stadsherstel, de Stichting Fronik en Heeren van Zorg te kunnen uitvoeren is een wijziging van het bestemmingsplan Landelijk gebied Westzaan nodig, waarmee de nieuwe combinatie van wonen, zorg en maatschappelijke activiteiten wordt geregeld. Begin dit jaar is een onderzoek gestart naar de effecten van de plannen op onder andere het verkeer en parkeren, het milieu, de bodem, flora en fauna en de waterhuishouding. Daar komt eind dit jaar meer duidelijkheid over. Uit het bodemonderzoek zou kunnen blijken dat de gemeente kosten voor sanering zal moeten maken.

De kern van de gezamenlijke plannen is het behoud van de Fronikboerderij als een ontmoetingsplek voor buurtgenoten van alle leeftijden en de restauratie van de monumentale boerderij. De bedoeling is dat Stadsherstel het woonhuis met stal en kapberg van de gemeente koopt en restaureert en daar vervolgens tien woningen voor begeleid wonen en een gemeenschapsruimte realiseert. De Stichting Fronik knapt zelf de stallen en schuren op en gaat door met Fronik Ontmoeten en de buurtboerderij. Heeren van Zorg huurt de woningen voor autistische jongeren.

Sociale buurtactiviteit

De Fronik wil geen ‘sociale onderneming’ met een verdienmodel worden, maar een sociale buurtactiviteit blijven die samen met bewoners, bedrijven en instellingen de boerderij als ontmoetingsplek levend houdt. De dure restauratie en het opknappen van de stallen en schuren worden door Stadsherstel en de stichting geregeld via hun eigen netwerken en sponsoren en door zelf veel van het werk te doen.

Als de vergunning onherroepelijk is kan Stadsherstel beginnen met de werkzaamheden, die zeker anderhalf jaar in beslag zullen nemen.

Is de boerderij eenmaal aangewezen als gemeentelijk monument, dan komt hij in aanmerking voor subsidie op basis van de regeling Instandhouding Erfgoed en is het mogelijk jaarlijks 30 procent van de instandhoudingskosten aan te vragen met een maximum van 12.000 euro. Ook kan eventueel een aanvraag worden ingediend voor de kanjersubsidie van 50.000 euro voor een eenmalig grootschalig restauratieproject.

 

'

Reacties

article
23436
College verwacht snel uitsluitsel te kunnen geven over start werkzaamheden Fronikboerderij
Het college verwacht dat nog dit jaar duidelijk wordt of er een formele vergunningaanvraag voor
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/23436/naar-verwachting-nog-jaar-knopen-doorgehakt-fronikboerderij/
2018-11-08T08:21:21+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/11/08081625/fronik.jpg
Actueel