Bomen en struiken geschrapt uit plannen voor groenzone Westerwindpad

Vrij uitzicht over de polder aan de rand van de wijk.
Vrij uitzicht over de polder aan de rand van de wijk.
Foto: Google Street View

Er komen geen bomen en struiken langs het Westerwindpad wegens de grote weerstand waarop die inperking van het vrije uitzicht op de polder stuitte bij aanwonenden en gebruikers van pad in Westerwatering. Maar de groenzone wordt wel aangepakt.

De gemeente wil het gebied langs het Westerwindpad recreatief, landschappelijk en ecologisch interessanter en aantrekkelijker maken, in harmonie met het aangrenzende weidevogelgebied. Er ligt nu na twee avonden met bewoners een aangepast plan, waarover woensdagavond weer een informatiebijeenkomst is.

In een petitie die afgelopen juli aan de gemeente werd aangeboden werd grote weerstand geuit tegen de plannen zoals die toen op tafel lagen. In een antwoord stelde Zaanstad later ‘natuurlijk’ een invulling aan de groenzone te willen geven die zoveel mogelijk aansluit op de wensen van direct aanwonenden, maar het Westerwindpad is ook een recreatieve route voor een veel grotere groep inwoners.

Belangenafweging

De gemeente moet ook kijken naar de belangen van mensen die gebruik maken van het Westerwindpad en die verderop wonen en bezien wat goed is voor de stad en als geheel, aldus de reactie. ‘U heeft bij het aanbieden van de petitie aangegeven voor de ‘nuloptie’ te gaan waarop door wethouder Gerard Slegers is aangegeven dat hij wil kijken naar zowel uw belangen als die van andere gebruikers van het Westerwindpad.’

Het resultaat is dat er géén bomen en struiken in de groenzone aangelegd worden, enerzijds om de bestaande natuurwaarde van het Natura 2000-gebied te behouden en anderzijds om het uitzicht van de bewoners niet te bederven. Er komt evenmin een (avontuurlijke) speelplaats, maar de bestaande gazons zullen worden opgehoogd en opnieuw ingezaaid. De oevers van de watergangen worden natuurlijker ingericht en ook moet er een meer natuurlijke en gevarieerde vegetatie komen.

Belevingswaarde

Dit moet de belevingswaarde van het Westerwindpad vergroten en we willen hiermee de biodiversiteit vergroten, met behoud van de functionaliteit van de gazons. Daarnaast zien we dat ook veel sporters gebruik maken het Westerwindpad. Ook dit gebruik willen we ondersteunen door het plaatsen van eenvoudige fitnesstoestellen.’

De bijeenkomst over het aangepaste plan is op woensdag 31 oktober, van 19:00 tot 21:00 uur bij Evean aan het Elsbroekplantsoen 1 in Zaandam. U mag binnenlopen wanneer het u uitkomt.

 

Reacties

Cookieinstellingen