Begin volgend jaar hervatting werk aan de Wilhelminasluis verwacht

Foto: Provincie Noord-Holland

De gemeente verwacht op grond van informatie van de provincie dat aannemer Heijmans begin volgend jaar het werk aan de Wilhelminasluis in Zaandam kan hervatten. Dat blijkt uit antwoorden van het college op vragen van GroenLinks. Het afmaken van de klus gaat daarna naar schatting nog een jaar en negen maanden duren.

De opgelopen vertraging door een geschil tussen opdrachtgever en bouwer is zuur van Zaanstad, omdat het een jarenlange bouwput in het centrum van Zaandam opleverde. Maar, schrijft het college: een schadevergoeding zit er niet in. De gemeente is geen partij in het conflict tussen Haarlem en Heijmans en dat de juridische strijd op haar grondgebied zijn fysieke sporen nalaat is een kwestie van pech hebben. En lijdzaam afwachten.

Krommenie

GroenLinks wilde ook meer weten over de brug in de N8 bij Krommenie en die bij West-Knollendam in de N246. De eerste blijft tot nader order dicht voor alle boten hoger dan 2,60 meter, behalve voor schepen die Forbo bevoorraden. Die beperkte openstelling moet voorkomen dat een kwetsbaar scharnierpunt bezwijkt. Volgens het college verwacht de provincie dat euvel eind dit jaar hersteld te hebben.

De brug tussen Wormerveer en Krommenie is aan het einde van zijn levensduur en moet volledig worden vervangen. Er wordt al gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe brug. De recreatievaart – waaronder zeilboten met staande masten – moet dus omvaren, maar dat heeft geen kwalijke gevolgen voor het wegverkeer dat de Coenbrug in de A8 over moet, aldus het college.

Winterseizoen

Tussen 15 oktober en 15 april is sprake van het zogenoemde winterseizoen. Dan is er sprake van minder scheepvaart. De bruggen in de Nauernasche Vaart worden dan op aanvraag bediend. Voor wat betreft de verkeersdruk geldt sinds 1 april 2018 een zogenoemd spitsregime op de Coenbrug.’ Dat betekent dat de Coenbrug gedurende de spitsuren in de ochtend en avond op werkdagen niet mag worden bediend.

West-Knollendam

Wat de toekomstige Amaliabrug bij West-Knollendam betreft wordt gemeld dat wethouder Gerard Slegers inmiddels met de provincie en met de Actiegroep N246.nl gesproken heeft over het feit dat de inwoners van West-Knollendam graag aan weerszijden van de weg veilige fietsstroken en voetpaden willen. Er wordt nog nader onderzoek verricht naar de (on)mogelijkheden.

De tijdelijke brug blijft in gebruik tot de nieuwe brug klaar is. Dat is volgens de huidige planning in april volgend jaar.

 

Reacties