Lawine aan reacties op plan Amsterdam voor snorfietsers op de rijbaan

Foto: Wikipedia

Meer dan 4500 mensen en organisaties uit Amsterdam en daarbuiten hebben een zienswijze ingediend tegen of juist vóór het plan van het stadsbestuur om snorfietsers binnen de Ring met helm op de rijbaan laten rijden.

De komende tijd worden al die meningen gelezen en op een rijtje gezet om te kijken of ze van invloed zijn op het definitieve verkeersbesluit, dat eind november wordt genomen. De Tweede Kamer ging er vorig jaar mee akkoord om gemeenten de mogelijkheid te geven snorfietsers naar de rijbaan te verplaatsen. De meningen over een dergelijke ingreep zijn sterk verdeeld.

Overal 30 of snorfietsen naar 50

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid concludeerde na onderzoek dat het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan alleen zinvol is als de algemene snelheidslimiet wordt verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur, of als de snelheid van snorfietsen wordt verhoogd naar 50. De SWOV ziet in de elektrische fiets een goed alternatief voor mensen die zonder helm op 25 kilometer per uur willen rijden.

De gemeente Amsterdam verwacht dat begin 2019 alle aanpassingen aan de openbare ruimte die nodig zijn om de maatregel in te voeren klaar zijn. Wanneer ergens alléén een fietspad ligt, zonder rijbaan, mogen snorfieters dan niet meer rijden. Snorfietsers moeten dan omrijden, net als bromfietsers.

Reacties