Pleidooi voor blijvende herinnering aan Romeinse voetsporen in Krommenie

Een beeld van de opgraving in Krommenie.
Foto: Gemeente Zaanstad

Rosa en de PvdA willen de ‘spectaculaire vondst’ van – waarschijnlijk – een Romeinse wachttoren op wat nu het Provily Sportpark in Krommenie is zichtbaar maken in de daar geplande nieuwbouwwijk. De fracties denken zelfs aan een replica in die wijk, die uiteraard straatnamen verwijzend naar de oude Romeinen zou moeten krijgen. En Rosa wil een nieuw archeologisch museum in het noorden van Zaanstad.

Amateur-archeologen vonden al in 1964 de resten van een versterking uit de Romeinse tijd maar sindsdien bleef de vraag of dat gebouwd was door de Romeinen of door de inheemse Friezen, als een soort imitatie van het veel grotere Romeinse fort bij Velsen. In de volksmond kreeg dit kleine fort in Krommenie de naam Het Hain. De foto’s hieronder tonen impressies van de in Utrecht gevonden Romeinse wachttoren (bron Bouwgeschiedenisutrecht.nl).

Nu er woningbouw is geplang gingen archeologen opnieuw aan de slag, met de sterk verbeterde kennis en techniek anno 2018. En nu begint het er sterk op te lijken dat de wetenschappers op korte termijn zullen kunnen vaststellen – onder andere door het gebruikte hout en de aanwezigheid van Romeins aardewerk – dat Het Hain is gebouwd door Romeinen en door een klein aantal van hen is bewoond, aldus een bericht op de websites van Rosa en de PvdA.

Romantisch hoofdstuk

De kortstondige Romeinse bewoning van Krommenie voegt dan een verrassend en romantisch hoofdstuk toe aan de toch al zo rijke geschiedenis van de Zaanstreek,’ aldus Rosa. Een bescheiden Romeinse handelspost tussen de eenzame, verspreide IJzertijdboerderijen… Hoe heeft de inheemse bevolking gekeken naar die vier ‘aliens’ met hun superieure technieken, hun kippen en katten, hun wijn en hun gerezen brood?’

Rosa en de PvdA vinden dat deze link van de Zaanstreek met Rome een permanente plek moet krijgen in de nieuwbouwwijk. Ook een gedenkteken op de precieze locatie is een mogelijkheid. ‘In de komende tijd gaan we steun zoeken voor deze plannen. U gaat er nog van horen,’ aldus het artikel.

Reacties