Rosa niet gelukkig met nieuw proefproject tegen zwerfafval

Foto: Wikimedia

Rosa-raadslid Mariska Schuttevaêr heeft de eindrapportage van de gemeente over de deels mislukte pilot Schoon Belonen opgevraagd bij het college, naar aanleiding van een nieuwe proef om zwerfafval tegen te gaan.

Die komt er op initiatief van de verpakkingsindustrie, die er alles aan doet om een uitbreiding van het statiegeldsysteem te voorkomen. Kort gezegd komt het erop neer dat de verkopers van kleine petflessen en blikjes tijdelijk zelf de omgeving van hun bedrijven gaan schoonhouden. Wat Rosa betreft verhoudt dit zich slecht met de aansluiting van Zaanstad bij de Statiegeldalliantie, die immers pleit voor een rappe invoering van statiegeld op alle plastic flessen en flesjes en op blikjes.

De fractie wil daarom weten wat de gemeente ertoe heeft bewogen aan de nieuwe proef mee te doen en of het college het met Rosa eens is dat de gevolgde werkwijze, indien al geslaagd, alleen de zwerfafvalproblematiek op zal lossen in winkelgebieden en niet in de overige straten, parken, plantsoenen, natuurgebieden en sloten. En mocht het college serieus de verwachting koesteren dat de proef een serieus alternatief kan zijn voor de landelijke invoering van een bredere statiegeldregeling, waarop is die voorspelling dan gebaseerd?

Schoon Belonen

Een deel van de pilot Schoon Belonen werd halverwege vorig jaar afgeblazen: het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankenverpakkingen afkomstig uit het eigen huishouden of van derden. Dit was vooral gericht op maatschappelijke organisaties en deelnemers werden beloond voor hun inzet, maar de animo was te gering om door te gaan met het initiatief van Nederland Schoon. Hörchner Advocaten schreef een evaluatie, die ook niet bepaald lovend was. Daaruit komt onderstaand stuk.

 

 

Reacties