Proef om tot alternatief voor statiegeld op kleine petflessen te komen

Foto: Max Pixel

Zaanstad doet samen met Veghel, Rotterdam en Heerenveen mee aan een proef met als doel zwerfafval te reduceren. Het bedrijfsleven, dat samenwerkt met Nederland Schoon, hoopt een serieus alternatief te hebben gevonden voor de geplande statiegeldregeling voor kleine petflesjes die in 2021 moet ingaan.

Nederland Schoon gaat van 3 september tot en met eind oktober als proef zwerfafval extra aanpakken in de Zaandamse wijken Nieuw West, Oude Haven, Oud West, Centrum, Zuid, de Rosmolenwijk, Poelenburg, Peldersveld en Hoornseveld (Pelderhoorn), Kogerveld en ‘t Kalf. In alle gemeenten waar de proef wordt gehouden is gekozen voor een ‘hanteerbare’ oppervlakte en beperkt de pilot zich tot de winkelgebieden in de stadscentra.

Gevelbakken en veegploegen van ondernemers

Het plan is dat ‘branchegenoten’ vanaf 24 september zelf petflesjes gaan inzamelen. Tussen 3 en 23 september wordt eerst een nulmeting gehouden. Het begrip branchegenoten moet volgens een brief van het college aan de raad ruim worden opgevat: naast winkels die dranken in plastic flesjes verkopen gaan ook restaurants en snackbars meedoen. Zij plaatsen zogenoemde gevelbakken waar klanten flesjes in kunnen gooien en de ondernemers verplichten zich om (zwerf)afval in een straal van 100 meter van hun onderneming op te ruimen. De gemeente blijft intussen bij haar normale routine wat het onderhoud van de openbare ruimte betreft.

Afval naar Distributiecentrum van AH

Eén dag per week wordt het in de gevelbakken verzamelde en van de straat en uit het groen gehaalde afval naar het AHDistributiecentrum in Zaandam gebracht, in plaats van naar de Huisvuilcentrale in Alkmaar. Afval uit de bakken en van de grond wordt gescheiden van elkaar worden afgevoerd zodat de herkomst kan worden gemonitord door Nederland Schoon. De pilot kost de gemeente geen geld.

De hele proef wordt gecoördineerd door Nederland Schoon, die ook de ondernemers benadert. Nederland Schoon denkt er volgens het college nog over na om al dan niet publiciteit te geven aan de proef, maar dat is nu niet meer nodig: de pilot ligt nu op straat, om het maar zo te omschrijven.

Statiegeldalliantie

Zaanstad is sinds begin dit jaar aangesloten bij de Statiegeldalliantie, waarin milieuorganisaties, verenigingen, lokale overheden, bedrijven en andere organisaties actief zijn die zwerfafval willen verminderen. De alliantie streeft naar:

  • Een structurele oplossing voor de vervuiling van de straten, bermen, zeeën en stranden door plastic flessen en blikjes;
  • Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het verpakkend bedrijfsleven hiervoor verantwoordelijk te maken;
  • Een echt duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen middels de uitbreiding van het statiegeldsysteem met blikjes en alle grote en kleine petflessen.

Reacties