Kamerleden willen naadje van de kous weten over extra afval voor Nauerna

Foto: Pixabay

De Tweede Kamer is verbaasd dat de Huisvuilcentrale Alkmaar de verbrandingsovens laat draaien op geïmporteerd afval en dat het huisvuil van Nederlandse klanten, onder wie de inwoners van Zaanstad, deels wordt gestort in Nauerna. Ook bij collegabedrijven in den lande neemt het storten toe.

De laatste jaren is de hoeveelheid afval die met een ontheffing gestort wordt gestegen van 45.000 ton in 2014 tot meer dan 63.000 ton in 2016. De cijfers over vorig jaar zijn nog niet verwerkt. Van de hoeveelheid afval die HVC jaarlijks verbrandt wordt achttien procent geïmporteerd, onder meer uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens vragen van Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren ligt er momenteel in Nederland nog circa 600.000 ton afval te wachten op verbranding.

‘Tijdelijk’

Volgens een woordvoerder van Afvalzorg in Nauerna is de toegenomen stort een tijdelijk fenomeen: door de groeiende economie is er meer afval waar in de verbrandingsoven even geen plaats voor is. Met een ontheffing mag dit afval gestort worden. Kamerleden willen van nu van de staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat weten hoe voorkomen kan worden dat afval onnodig naar de stortplaats verdwijnt.

Rapport Rijkswaterstaat

Uit het vorig jaar door Rijkwaterstaat gepresenteerde rapport Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2016 bleek al dat dat jaar twintig procent meer afval was gestort dan in 2015 een toename van 400.000 ton. Het verbranden van afval nam met 231.000 ton toe. Rijkswaterstaat trok de conclusie dat ook de circulaire economie daarin een grote rol speelde: door beter sorteren worden meer residuen voor de stort overgehouden. De rijksdienst stelde toen voor daar onderzoek naar te doen.

Matrassen

Stortplaats-exploitanten houden zich bezig met afval dat niet brandbaar is, niet meer recyclebaar of dat niet meer gecomposteerd of vergist kan worden. Er worden echter ook zaken gestort als matrassen, omdat de beschikbare capaciteit van de verbrandingsovens te klein is. Lastige afvalstromen worden dan door de verwerkende bedrijven het eerst naar de stort verwezen: slierten, rollen, residuen die uit diverse soorten materiaal bestaan en natte materialen.

Sluiting Nauerna in zicht

HVC en andere afvalverwerkers hebben in het buitenland langjarige contracten afgesloten om de verbrandingsovers volop te kunnen benutten. Als niet al het aangeboden afval kan worden verwerkt, gaat het dus naar de stortplaats in Nauerna die in de eindfase is beland: de stortplaats moet uiterlijk 1 april 2022 definitief gesloten zijn.

In Nederland wordt gewerkt volgens de Ladder van Lansink, genoemd naar politicus Ad Lansink die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende. De piramide die hij bedacht wordt vaak aangeduid met de term afvalhiërarchie. Storten is de minst gewenste manier om afval te verwijderen en vormt dus de basis van de piramide. Daarna komt verbranding, omdat hierbij sprake is van energieterugwinning.

 

Reacties