Stortplaats Nauerna moet zonodig alsnog water- en gasdichte laag kunnen krijgen

Foto: Gemeente Zaanstad

Het nietisoleren van de straks gesloten stortplaats Nauerna als voorbereiding op een toekomst als recreatiegebied kan volgens de Raad van State niet door de beugel. Twee inwoners van Assendelft stelden het ontbreken van een water- en gasdichte bovenafdichting ter discussie en vonden in Den Haag een gewillig oor.

Afvalzorg is van plan om in Nauerna het concept van duurzaam storten toe te passen, waarbij het afval nog jarenlang moet uitlogen en uitdampen. Dat concept heeft echter zijn waarde nog niet in de praktijk bewezen. De bezwaarmakers eisen bescherming tegen gevaarlijk stortgas uit het gestorte materiaal en tegen de mogelijkheid dat er vervuild percolaatwater aan de oppervlakte komt. Volgens de gemeente kan echter straks in Park Nauerna ook zonder afdichting veilig gerecreëerd worden.

Onderzoek kwalitatief onvoldoende

De bestuursrechter zet daar vraagtekens bij. Stel dat later blijkt dat er toch een afdichting moet komen, wat dan? Er is wel onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s, maar volgens de Raad van State niet goed genoeg. Zo worden in het CSO-onderzoek enkele aannames gedaan die niet onderbouwd worden. Aangenomen wordt bijvoorbeeld dat de aarden leeflaag die op de vuilstort wordt aangebracht geheel intact zal blijven, maar wat de werkelijke effecten van wortels van bomen en struiken en de effectiviteit van maatregelen tegen gravende konijnen zullen zijn kan slechts de tijd leren.

Vervuild percolatorwater

Het CSO-onderzoek zegt bovendien niets over de mogelijkheid dat water dat door vervuild materiaal is gestroomd aan de oppervlakte van Park Nauerna kan komen. Een van de bezwaarmakers stelde op de zitting dat zijn hond huidproblemen heeft gekregen als gevolg van blootstelling aan dit zogenoemde vervuilde percolaatwater in de al afgeronde fase 1 van Park Nauerna. Dit alles overwegende besliste de Raad van State dat geen werkzaamheden mogen worden verricht voor de aanleg van fase 2 en 3 van Park Nauerna die het aanbrengen van een eventuele bovenafdichting verhinderen. Recreatie in fase 1 blijft overigens onverminderd toegestaan.

De Vereniging Belangengroep Nauerna (BGN) en de twee inwoners van Assendelft kregen de Raad niet mee bij het merendeel van hun bezwaren tegen het bestemmingsplan Omgeving Nauerna en de toekomst van de vuilstortplaats Nauerna. De vuilstort in de Nauernasche Polder is sinds 1983 ‘tijdelijk’ in gebruik, maar lange tijd zonder concrete einddatum. Na het wegvallen van een beoogde stortplaats in Amsterdam werd in 2006 besloten Nauerna uit te breiden, wat op veel verzet bij omwonenden stuitte en leidde tot mediation tussen onder andere BGN, de gemeente en Afvalzorg. Een van de uitkomsten daarvan was dat de stortplaats uiterlijk 1 april 2022 definitief sluit.

Die sluiting gaat in fases en daarna wordt het gebied ingericht  als bedrijventerrein en als het natuur- en recreatiegebied Park Nauerna. Het bedrijventerrein voor afvalbewerking en -verwerking (een vuiloverslagstation, een puinbrekerij, een afvalscheidingsinstallatie en opslag) wordt vijftien hectare groot; Park Nauerna 60.

Meer ruimte voor natuur

BGN is het daar grotendeels mee eens, maar vindt dat de uitvoering van Park Nauerna niet strookt met de mediationovereenkomst. Ook de voor recreatie bruikbare oppervlakte van het naastgelegen Park HoogTij zint de belangengroep niet. De twee inwoners die op persoonlijke titel tegen de plannen ageren eisten dat Park Nauerna zich zou uitstrekken tot de hele Nauernasche Polder. Beiden vinden bovendien dat er bij de vaststelling van het bestemmingsplan te veel waarde is gehecht aan de mediationovereenkomst, omdat het aantal burgers dat bij de totstandkoming daarvan betrokken was onvoldoende representatief zou zijn voor de inwoners van de buurtschap.

Te veel water en moeras

BGN betoogde onder meer dat het plan bij Park HoogTij te veel open water en moeras mogelijk maakt en wenst daar, in de groene buffer tussen het industrieterrein HoogTij en buurtschap Nauerna, droge recreatiemogelijkheden. Omdat de vereniging echter in eerste aanleg geen bezwaar tegen dit onderdeel van de plannen had gemaakt, kon ze dit nu niet meer alsnog doen: dat staat de wet niet toe. BGN bracht daar op de zitting tegenin ten onrechte vertrouwd te hebben op een uiteindelijke overeenstemming met het gemeentebestuur, maar dat vindt de Raad van State geen valide argument.

 

 

Reacties

article
19678
Raad van State zet vraagtekens bij Park Nauerna zonder water- en gasdichte laag
Het niet–isoleren van de straks gesloten stortplaats Nauerna als voorbereiding op een toekomst als recreatiegebied
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/19678/stortplaats-nauerna-moet-water-en-gasdichte-laag-kunnen-krijgen/
2018-08-18T15:23:37+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/08/18152150/Park-Nauerna-2.png
Actueel