DZ vraagt toch nog nadere uitleg over uitbreiding aantal wethoudersposten

Foto: Wikimedia

Democratisch Zaanstad plaatst nog steeds vraagtekens bij de uitbreiding van het aantal fte voor de wethoudersposten, van 5,1 in de vorige bestuursperiode naar 6,8 nu. Wat is er tussentijds veranderd dat die uitbreiding rechtvaardigt, wil de partij middels schriftelijke vragen te weten komen. Ook minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is benieuwd naar de achtergronden van dit landelijk spelende fenomeen.

In de raadsvergadering van 14 juni waarin de vijf nieuwe wethouders werden benoemd en twee herbenoemd – Rita Noordzij van de ChristenUnie is de enige zonder een volledige baan – dienden GroenLinks, Denk, de SP, de POV, de PVV, de Partij voor de Dieren en Democratisch Zaanstad een motie in tegen de uitbreiding, die door de fracties van de collegepartijen werd verworpen.

Bijna half miljoen euro extra

De vorige bestuursperiode waren er zes wethouders; nu zeven. Het extra collegelid kost de gemeente jaarlijks bijna een half miljoen euro, die kosten voor de extra ambtelijke ondersteuning die daardoor nodig wordt nog niet meegerekend. Volgens de indieners van de motie leidt de uitbreiding bovendien tot een versnippering in de portefeuilles, wat de bestuurlijke slagkracht niet ten goede zal komen.

Het voorstel was om met zes wethouders de klus te klaren en de aldus bespaarde 482.000 euro te reserveren voor de verwachte tekorten in de zorg.

DZ vindt dat nog steeds niet goed is uitgelegd waarom er zeven wethouders nodig zijn en vraagt waarom het college niet direct een onderbouwing aan de gemeenteraad heeft voorgelegd bij het voorstel tot uitbreiding van het aantal fte voor de wethoudersposten.

Hans Krieger

Overigens bleek er tijdens de vergadering op 14 juni ook de nodige weerstand te zijn tegen een wethouder die in een andere gemeente blijft wonen, zoals Hans Krieger (VVD) van plan is. Die heeft van de raad voor een jaar een ontheffing gekregen om in Purmerend te blijven wonen maar zou helemaal niet van plan zijn om tijdens zijn termijn naar Zaanstad te verhuizen. Daar wordt volgend jaar opnieuw over gepraat.

Reacties

Cookieinstellingen