SP steunt bewoners van het Blok die verzakkende woningen willen behouden

Foto: Google Street View

De SP steunt de bewoners van het Blok in Krommenie die niet willen dat hun verzakkende huizen uit de dertiger jaren van de vorige eeuw tegen de grond gaan.

Woningcorporatie Parteon wil de 84 woningen slopen, maar volgens een draagvlakonderzoek zijn 32 huurders het daar niet mee eens en zijn er 30 voorstanders. De overige huurders waren al verhuisd of deden niet mee aan het onderzoek. Het Blok bestaat uit de eerste ‘luxe arbeiderswoningen’ in het dorp, maar vijf huizen moesten vorig jaar in allerijl worden gestut vanwege ernstige funderingsproblemen.

Historische waarde

Volgens veel bewoners en ook de SP-fractie heeft het Blok grote historische waarde. Dat erkent ook Parteon, maar desondanks is het besluit om te slopen volgens SP-raadslid Evert Hartog al genomen. De corporatie wil in dezelfde stijl evenveel huizen terugbouwen als er verdwijnen en alle huurders een terugkeergarantie geven.

Maar 23 ‘doelgroepwoningen’ teruggebouwd

Volgens de SP worden er echter slechts 23 kleine woningen teruggebouwd met een lage huur, onder de grens van 597,30 per maand. Er zouden momenteel veel meer dan 23 huishoudens met een laag inkomen in het Blok wonen, die voor duurdere huizen niet in aanmerking komen. Zij zouden dus naar elders moeten uitwijken.

Rode Buurt Oud-Zaandijk

De SP trekt wat Het Blok betreft een vergelijking met de ‘Rode Buurt’ in Oud-Zaandijk, waar Parteon 20 vergelijkbare woningen wil vervangen door nieuwbouw. Rosa liet daar onderzoek naar doen door het bureau SteenhuisMeurs, dat concludeerde dat die ingreep de samenhang in het oude dorp zou verstoren en ‘de de leesbaarheid van het Zaanlint teniet doen’. En die lintbebouwing is nu juist een door het gemeentebestuur gekoesterde erfenis.

De SP vindt dat een dergelijk onderzoek naar de cultuurhistorische waarde ook in het Blok op  zijn plaats is.

 

 

 

Reacties