College verwacht hier geen geluidshinder van festivalterrein in Amsterdam

Foto: Flickr

Het college verwacht niet dat een tijdelijk evenemententerrein aan de overkant van het Noordzeekanaal in Amsterdam Westpoort (grote) geluidshinder zal veroorzaken voor inwoners van Zaanstad. Amsterdam doet twee jaar lang onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van die bestemming, die er tien jaar op zou komen te rusten.

In het najaar van 2017 zijn er twee en in de eerste helft van 2018 vier evenementen gehouden om proefondervindelijk vast te stellen wat het inrichten van een tijdelijk evenemententerrein inhoudt. Later dit jaar volgt een evaluatie door een onafhankelijke partij en met alle belanghebbenden. Een positieve uitkomst is volgens het college ‘een harde voorwaarde’ om het plan door te zetten.

VVD-raadslid Rina Schenk stelde vragen over het festivalterrein en kreeg onder meer als antwoord dat de gemeente Zaanstad ambtelijk vertegenwoordigd is in een Amsterdamse werkgroep die de gang van zaken in de gaten houdt. Dit om de belangen van inwoners van Zaanstad te behartigen, maar ook de belangen die Zaanstad heeft bij het zelf kunnen organiseren van evenementen.

Normen en voorwaarden

Het inrichten van een evenemententerrein op de N1 kavel in Amsterdam zou ervoor kunnen zorgen dat men in het zuiden van Zaanstad geluidshinder ervaart, maar gezien de normen en voorwaarden waaraan de organisatoren van festivals moeten voldoen verwacht het college ‘geen, tot zeer beperkte geluidsoverlast in Zaanstad’. Hetzelfde geldt overigens voor het eigen Hembrugterrein.

Tegenstanders van het plan uit Amsterdam hebben zich verenigd in de actiegroep Geen N1, die ook vertegenwoordigd is in de werkgroep. Op dit moment zijn Zaankanters nog niet direct vertegenwoordigd in de actiegroep, maar wanneer daar behoefte aan is kunnen burgers contact opnemen met Geen N1 of met de gemeente Zaanstad. Ook de provincie is overigens gekant tegen het festivalterrein op de beoogde plek.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen