Definitieve uitslag referendum: vier extra tegenstanders Cultuurcluster

Foto: Gemeente Zaanstad

Het Centraal Stembureau heeft vandaag de definitieve uitslag van het referendum over het Cultuurcluster vastgesteld: vier tegenstanders erbij.

Officieel gaan 24.116 kiesgerechtigde inwoners van Zaanstad de boeken in als geinteresseerd genoeg om in het stemlokaal een antwoord te geven op de vraag ‘Bent u voor of tegen het raadsbesluit om het Cultuurcluster te realiseren?’ Dat is 19,82 procent van het totaal. En wat blijkt:

  • 4563 mensen stemden voor;
  • 19.453 stemden tegen;
  • 65 stemden blanco;
  • 35 brachten een ongeldige stem uit.

Ter vergelijking de voorlopige uitslag, die afgelopen woensdag op de avond van het referendum naar buiten kwam:

Reacties