Ontwikkelaar gezocht voor Poort van Zaandam Oost

Foto: Rochdale

Woonstichting Rochdale en Zaanstad zoeken een ‘een ambitieuze, maatschappelijk betrokken partner’ voor de herontwikkeling Poort van Zaandam Oost. Die ‘vormt de start van een reeks aan binnenstedelijke verdichtingen met sociaal-maatschappelijke ambitie’ in dat deel van de stad, waarvoor de Spaghettiflat ten prooi valt aan de slopershamer.

Ontwikkelaars hebben tot half juli de tijd om mee te dingen naar de bouw van ‘een markant gebouw met positieve impact op de wijk,’ volgens de aanbesteding.In het onherroepelijke bestemmingsplan is ruimte voor tussen 250 en 320 woningen waarvan tien procent sociale huur, plus maatschappelijke voorzieningen zoals gemeenschapsgebouw Huis van de Wijk en een gezondheidscentrum. ‘Politiek-bestuurlijk staan de seinen op groen, de ontwikkelaar stapt op een rijdende trein,’ laat Rochdale weten. ‘We werken in Zaandam Oost als corporatie en gemeente intensief samen. Nu zoeken we een partner die echt het verschil wil maken. Die in staat is een nieuw icoon voor de wijk te maken, in verbinding met het vele groen in de omgeving,’ zegt directeur ontwikkeling van Rochdale Eric Nagengast op de website.

Vliegwiel

‘De herontwikkeling is een vliegwiel voor een veel bredere impact op de buurt en de wijk, als voorbeeldproject van Pact Zaandam Oost. Daarom de wens een markant gebouw met positief effect op de wijk, ook op sociaal en maatschappelijk vlak te bouwen.’ Wethouder Harrie van der Laan zegt dat Zaanstad zorgt voor garanties om de maatschappelijke vierkante meters mogelijk te maken en dat de rest aan de ontwikkelaar is.

Kleiner aandeel sociaal

De nieuwbouw maakt dat financieel draagkrachtige sociale huurders kunnen doorstromen naar een – voorheen ontbrekende – koopwoning, middensegment of vrije sector huurwoning en toch binnen de wijk kunnen blijven wonen. Het aandeel sociale huurwoningen gaat in Poelenburg van circa 63 procent naar 40 in 2040. De huidige huurders kunnen blijven wonen in hun huidige of gerenoveerde woning en, als sprake is van sloop/nieuwbouw, wordt hen een passend alternatief geboden in Zaandam Oost, belooft de corporatie. De gunning van het project wordt begin volgend jaar verwacht, waarna de bouw tussen 2026 en 2028 kan plaatsvinden.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen