Strijd om turbines Noorder IJplas nadert beslissing

Foto: Gemeente Zaanstad

Amsterdam Wind wil met steun van het stadsbestuur van de hoofdstad nog steeds drie windturbines langs de Noorder IJplas bouwen, ondanks alle tegenwind uit onder andere Zaanstad en Provinciale Staten. Op dit moment is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bezig met het beantwoorden van de zienswijzen op de voorgenomen weigering van de vergunning.

Provinciale Staten nemen er daarna een definitief besluit over, mar nu al is duidelijk dat de gemeente Amsterdam zich niet neerlegt bij het dwarsbomen van haar plannen en al heeft gedreigd om eventuele schade door het afblazen van de bouwplannen op de provincie te gaan verhalen. Die is daar vooralsnog niet van onder de indruk. Niet voor één gat te vangen heeft Amsterdam Wind nu een aanvraag gedaan voor de bouw van één turbine, waarvoor de gemeente Amsterdam geen provinciale goedkeuring nodig heeft.

De aanvraag is voor de meest zuidelijke turbine en momenteel wordt de ontvankelijkheid van de aanvraag beoordeeld. De gemeenteraad van Zaanstad is tegen windmolens langs de Noorder IJplas en het Zaanse college ‘zal zich blijven inspannen voor de realisatie van een goede, veilige en gezonde woon- en werkomgeving in de Achtersluispolder,’ schrijft wethouder René Tuijn aan de raad in een update van de situatie. Intussen bereidt het Rijk nieuwe landelijke windturbinebepalingen voor over geluid, slagschaduw en veiligheid. De oude landelijke normen zijn buiten werking gesteld door een gerechtelijke uitspraak. In de tussentijd mogen er voor windprojecten lokale normen worden gebruikt.

Inspraak

De gemeenteraad van Zaanstad heeft bepaald dat Zaanse projecten voor windenergie pas definitief vorm krijgen wanneer de landelijke normen zijn vastgesteld en de plannen daarmee in overeenstemming zijn. Amsterdam wacht daar niet op. Dat is voornemens om het ontwerp van haar Programma Windenergie Amsterdam en de Milieu Effect Rapportage vrij te gegeven voor inspraak. De tervisielegging periode start op 23 mei en eindigt op 17 juli. Tijdens deze periode krijgt iedereen de mogelijkheid om daarop een zienswijze in te dienen. Het ontwerp-PWA wijst gebieden aan waar onder voorwaarden windturbines ontwikkeld kunnen worden. Het plan-MER is daar een onderdeel van. De molens van de Noorder IJplas zijn dat stadium overigens al gepasseerd.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen