Provincie en Amsterdam hard tegen hard over windmolens

Foto: Gemeente Zaanstad

Amsterdam en Noord-Holland blijven de degens kruisen over de drie windmolens bij de Noorder IJplas, die door Provinciale Staten van tafel leken te zijn geveegd. Amsterdam zet alles op alles op ze toch gerealiseerd te krijgen, zeer tot ongenoegen van onder andere Zaanstad. Het college houdt zich echter opmerkelijk stil over dit spierballengevecht.

De laatste ontwikkeling is dat Gedeputeerde Staten geen aanleiding ziet om de zeggenschap over het project over te dragen aan Amsterdam en er evenmin iets in ziet om advies bij de landsadvocaat in te winnen over de juridische grondslag van het weigeren van de omgevingsvergunning, die nog niet definitief is. De belangrijkste reden voor Provinciale Staten om niet aan de bouw mee te werken is dat de twee turbines van 200 meter en eentje van 150 meter hoog niet in het landschap passen. Zaanstad vreest met name het in gevaar komen van woningbouwplannen in de Achtersluispolder.

Lusten en lasten

De Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink dreigt intussen om ’te onderzoeken hoe alle door de gemeente Amsterdam geleden schade op de provincie Noord-Holland verhaald kan worden’ wanneer mocht blijken dat de weigering om een vergunning voor de turbines af te geven een juridische basis mist. Het project van de coöperatie Amsterdam Wind kent al een geschiedenis van meer dan tien jaar en lijkt een prestigeproject te zijn geworden voor het stadsbestuur van de hoofdstad, dat lak heeft aan de bezwaren van buurgemeenten die de lasten mogen dragen terwijl Amsterdam goede sier maakt met de vergroening van de energievoorziening.

Eén turbine

Amsterdam Wind heeft nu bij de gemeente Amsterdam een vergunning aangevraagd voor één van de drie windturbines, mocht Gedeputeerde Staten haar de voet dwars zetten. De gemeente is het bevoegd gezag voor windparken onder de vijf Megawatt en heeft daarvoor geen groen licht van de provincie nodig. De meest zuidelijke windturbine heeft daarbij de voorkeur. ‘Of we ook daadwerkelijk gebruikmaken van deze route hangt af van het definitieve besluit van Provinciale Staten. Vooralsnog zette,’ aldus Amsterdam Wind. Groot Wassink ‘vergat’ Zaanstad in te lichten over de nieuwe aanvraag, bleek onlangs na vragen van de POV.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen