Dorpsraad Krommenie wil niet nóg een seizoen vaarellende

Natuur versus luidruchtig vermaak.
Natuur versus luidruchtig vermaak.
Foto: Google Street View

De Dorpsraad Krommenie heeft burgemeester Jan Hamming om aandacht gevraagd voor de al jaren voortdurende overlast, natuurschade en dreigende ongelukken door snelvarende motorboten in Krommenie, Krommeniedijk en de natuurgebieden in het buitengebied. Talrijke individuele klachten hebben niets concreets opgeleverd.

De kans op ongelukken wordt nog vergroot doordat de ‘racemotorboten’ vaak tegelijk met kanoërs en kinderen op supplanken op het water zijn, aldus het schrijven aan Hamming. ‘Een onmogelijke en zeer gevaarlijke combinatie.’ De gemeente, de lokale politiek, Staatsbosbeheer (als beheerder van een groot deel van het buitengebied), de politie en het Hoogheemraadschap hebben het echter laten afweten. ‘Ondanks doorgaans een gewillig oor leverde dit aandacht vragen niet het gewenste resultaat op. De laatste anderhalf jaar behoort de geschetste problematiek ook tot de speerpunten van de Dorpsraad Krommenie en wel met name van onze Werkgroep Natuur.’ De POV stelde onlangs wel schriftelijke vragen over het probleem, maar geeft nog geen antwoord gekregen.

Plannen

Het is de Krommenieërs bekend dat er op ambtelijk niveau wordt gewerkt aan de invoering van een registratieplicht voor motorboten, aan een pilot om delen van dorpen en/of natuurgebieden in elk geval tijdens het broedseizoen af te sluiten voor motorboten en aan de invoering van alleen elektrisch en duurzaam varen op de wat langere termijn, maar racende motorboten in de Noorderham en de Zuiderham, de dorpssloten in de omgeving van de Haansloot, de omgeving van de Kerksloot en de omgeving van het Agathepark kunnen niet nog een zomer vaaroverlast aan.

Geen handhaving

De boten zijn dikwijls uitgerust met zware motoren – 40 pk en hoger is geen uitzondering – en snelheden boven de 50 à 60 kilometer per uur dus ook niet, aldus de Dorpsraad. ‘De bestuurders zijn vaak kinderen tussen de twaalf en zestien jaar. Op vaarbewijs, vaarsnelheid, leeftijd, zwemvest, dodemanskoord etcetra wordt niet of nauwelijks gecontroleerd of gehandhaafd. Waterscooters, die nog veel sneller varen, worden ook af en toe gesignaleerd in het buitengebied.’ Het gevolg is dat de kans op ongelukken elk seizoen verder toeneemt. Het ongeluk op zondag 7 april bij het Agathepark is in de ogen van de bewoners een voorbode van meer onheil.

Natuurverstoring

‘Zoals u weet is het broedseizoen weer van start gegaan. De racemotorboten scheuren helaas ook alweer enkele weken door de watergangen en over de meren in ons mooie buitengebied. Het gevolg is een ernstige verstoring van de toch al zo onder druk staande natuur in het natuurgebied Ham & Crommenije en een deel van de Krommenieër Woudpolder. En dan hebben wij het nog niet eens over de overlast voor omwonenden en andere mensen die willen genieten van het mooie natuurgebied.

De herrie van de motoren, het klappen van de aluminiumboten op het water, het onderlinge geschreeuw, de muziek, de stank van uitlaatgassen, de rotzooi die achtergelaten wordt – het zit de omwonenden tot hiér. ‘Het aanspreken van bestuurders van racemotorboten leidt meestal tot grove reacties’, weet de Dorpsraad ook. Jan Hamming wordt er nu als bewaker van de openbare orde en veiligheid op aangesproken: grijp in en doe er wat aan. Nú .

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen