Twee hotels voorgesteld in vier woningen Hogendijk

Foto: Google Street View

Het college heeft meer tijd nodig om een besluit te nemen over een gevraagde vergunning voor het verbouwen van vier woningen naar twee hotels op de Hogendijk 147, 147A, 147B en 149 in Zaandam. De pandjes staan er nu troosteloos bij en eentje oogt bepaald vervallen.

De Hogendijk is één van de oudste stukjes Zaandam. Aan de westzijde van de Zaan zijn sporen van bewoning en bedrijvigheid gevonden uit de periode 1280 – 1380. De Hogendijk was daarbij het oorspronkelijk bebouwingslint, aangezien de dijk een droge en veilige vestigingsplek vormde. De eerste bewoners op beide oevers van de Zaan hielden zich onder meer bezig met visvangst.

Zeker is dat in het midden van de zestiende eeuw binnendijks aan de Hogendijk langs de Voorzaan houten huizen en boerderijen stonden, zwart geteerd en met rieten daken. Na 1570 traden grote veranderingen op langs de Hogendijk en begonnen buitendijks de eerste scheepswerven te ontstaan op terpen. In grote huizen aan de hoge en droge Hogendijk woonden de rijke scheepsbouwers, in de huisjes langs het laaggelegen, vochtige Krimp de werfarbeiders. Van die grandeur is in de beide te verbouwen huizen in het geheel niets terug te zien.

Aandacht voor Zaandam Oost

In het ontwerp van de Omgevingsvisie 2040 zet het college vooral in op de ontwikkeling van Zaandam Oost, en zo bezien liggen de plannen van de eigenaar aan de verkeerde kant van de Zaan. ‘Centrum Oost is onderdeel van het stadshart van Zaandam dat een regionale functie heeft. We willen dit stadshart verder uitbouwen en versterken. Met een theater, bioscoop, leuke restaurants en winkels, hotels, kantoren en een rijke geschiedenis. Een plek waar mensen graag naar toe komen,’ aldus die visie.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen