Brandbrief Otto Work Force over huisvesting voor arbeidsmigranten

Foto: Pixabay

Topman Frank van Gool van Otto Work Force heeft een brandbrief naar het gemeentebestuur gestuurd over de huisvesting van arbeidsmigranten: ‘Als marktleider internationale arbeidsbemiddeling constateren wij dat dit een onbeheersbaar fenomeen is geworden.’

Arbeidsmigratie heeft een maatschappelijk belang en de huisvesting van arbeidsmigranten zou dus ook een maatschappelijke prioriteit moeten zijn, aldus Van Gool. Maar terwijl in Nederland de werknemers opraken, ziet hij bij het aanbod van woonruimte ‘een wildgroei van aanbieders, sterke prijsopdrijving en een ontoelaatbare behandeling van de huurders’.

Het Expertisecentrum Flexwonen heeft berekend dat er in Nederland momenteel 100.000 te weinig fatsoenlijke verblijfsplaatsen voor arbeidsmigranten zijn, schrijft van Gool aan – onder meer – het Zaanse college en de gemeenteraad. ‘Deze tekorten leggen ook een onwenselijke druk op de beschikbare huisvesting voor de lokale bevolking. Om dit tekort in te lopen zijn dringend en op korte termijn goede en betaalbare huisvestingslocaties nodig.’

Botsende belangen

Voldoende woonruimte vinden voor alle gegadigden is ook in Zaanstad een enorm probleem en er gaan hier steeds meer stemmen op om de eigen einwoners voorrang te geven op de huurmarkt. Aan de andere kant kampt ook in Zaanstad een groeiend aantal bedrijven met een tekort aan gekwalificeerd personeel en werknemers van elders kunnen dan een oplossing zijn, maar die moeten ook – al was het maar tijdelijk – ergens wonen.

Van Gool pleit voor actie: ‘Ik vraag u dan ook met klem om voor uw gemeente huisvestingsdoelstellingen op te stellen en een progressieve houding aan te nemen inzake het bestemmen en herbestemmen van huisvesting. Het inrichten van een projectgroep dan wel crisisteam waarin alle deskundigen plaatsnemen is een zeer goed werkbare formule.’

Met de verkiezingen voor de deur en de daarop volgende coalitieonderhandelingen vraagt Van Gool nadrukkelijk om aandacht voor deze problematiek. ’Ik roep u op om in de komende collegeperiode te komen met een concreet actieplan voor de huisvesting van arbeidsmigranten in uw gemeente en dit in het coalitieprogramma vast te leggen.’ Otto praat er graag over mee, zegt Van Gool.

Cookieinstellingen